<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Etkö tiedä mihin keskittyä markkinoinnissa? Priorisoi nämä kolme tavoitetta!

  Elsi Hirvonen
  8.9.2016 9:31

  markkinoinnin-kolme-perustavoitetta.png

  Hyvä markkinointitavoite perustuu aina liiketoimintatavoitteisiin. Liiketoimintatavoitteista riippuen markkinointia kannattaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää hyödyntäen kolmea markkinoinnin perustavoitetta. Jotta markkinoinnin tavoitteet palvelevat yrityksenne kasvua mahdollisimman hyvin, tulee tavoitteet vielä priorisoida.

  Puntaroikaa seuraavien kolmen tavoitteen tärkeyttä liiketoimintatavoitteidenne saavuttamisessa ja päättäkää, kuinka suurella painoarvolla teidän on kuhunkin kannattavinta panostaa:

  1. Tunnettuuden, asiantuntijakuvan ja näkyvyyden kasvattaminen

  Tämä on yksi markkinoinnin perustavoitteista. Usein tunnettuuden kasvattaminen koetaan jopa markkinoinnin ainoaksi tehtäväksi. Näkyvyys ja asiantuntijuuden esille tuominen on toki tärkeää, koska jos kukaan ei tiedä yrityksenne olemassaolosta, ei kukaan voi teiltä ostaa.

  Olennaista ei niinkään ole se, kuinka moni yrityksenne tietää, vaan se, kuinka moni yrityksellenne potentiaalinen, kohderyhmäänne kuuluva asiakas teidät tuntee. Esimerkiksi verkkosivujen kävijämäärän kasvattamiseen keskitytään usein turhan suurella painotuksella, vaikka olennaisempaa myynnin kasvun kannalta olisi tavoittaa mieluummin vähemmän, mutta laadukkaampia kävijöitä.

  Onko yrityksenne siis tarpeeksi laajalti tunnettu? Jos myyntinne toimii moitteetta ja nykyasiakkaanne ovat tuotteisiinne ja palveluunne äärimmäisen tyytyväisiä, kannattaa markkinoinnin ja myynnin resurssien salliessa ehdottomasti panostaa tunnettuutenne kasvattamiseen.

  Hyödynnettäviä keinoja:

  • hakukoneoptimointi
  • blogin ylläpito ym. sisällöntuotanto
  • mainonta esimerkiksi hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa
  • tapahtumiin osallistuminen ja niiden järjestäminen
  • asiantuntijuuden jakaminen eteenpäin esimerkiksi sisältöjen ja koulutusten kautta
  • medianäkyvyys

  2. Uusasiakashankinta

  Markkinoinnin tärkein tehtävä on tukea myyntiä. Piste. Miten markkinoinnilla pystytään helpottamaan myyjien työtä ja tekemään asiakashankinnasta tehokkaampaa?

  Etenkin modernista B2B-markkinoinnista puhuttaessa suoraviivaisin tapa tukea myyntiä markkinoinnin keinoin on liidien generointi. Mitä enemmän laadukkaita ja ostovalmiita liidejä myyjät saavat, sitä helpompaa ja tehokkaampaa heidän työnsä on.

  Mikäli verkkosivuillanne on kuukausittain rutkasti vierailijoita, mutta ette saa heistä minkäänlaista otetta, kannattaa ehdottomasti keskittää markkinointipanoksia liidien generointiin. Mahdollisesti helpoin ja kaikille osapuolille miellyttävin tapa generoida liidejä on tuottaa sisältöjä, joiden saaminen edellyttää tunnistautumista.

  Hyödynnettäviä keinoja:

  • lomakkeiden taakse laitetut ladattavat sisällöt, kuten oppaat ja webinaarit
  • verkkosivujen konversio-optimointi
  • liidimateriaalien tarkempi kohdentaminen ostajapersoonittain

  3. Lisämyynti ja asiakasuskollisuuden parantaminen

  Markkinoinnin ajatellaan usein keskittyvän nimenomaan näkyvyyden kasvattamiseen ja asiakkaiden hankintaan. Vaikka ne ovatkin olennaisia toimintoja, nykyasiakasmarkkinointiakaan ei pidä unohtaa tyystin.

  Nykyasiakasmarkkinoinnin avulla voidaan parantaa asiakasuskollisuutta ja helpottaa lisämyynnin tekemistä. Ne ovat erityisen tärkeitä tavoitteita yrityksissä, joissa potentiaalisten asiakkaiden määrä on rajallinen. Kun uusia asiakkaita on hyvin vaikeaa saada, jää usein helpoimmaksi tavaksi kasvaa myydä lisää nykyisille asiakkaille.

  Nykyasiakasmarkkinoinnin ja lisämyynnin mahdollisuudet kannattaa toki pitää mielessä ihan jokaisessa yrityksessä. Uuden asiakkaan saamisen kun sanotaan olevan kymmenen kertaa kalliimpaa kuin ristiinmyynnin.

  Hyödynnettäviä keinoja:

  • personoidut asiakaskirjeet
  • ajantasainen ja avoin viestintä yrityksessänne tapahtuvista asioista, kuten uudet tuotteet, palvelut, tapahtumat, sisällöt jne.
  • asiakastyytyväisyyskyseyt
  • asiakastapahtumat
  • henkilökohtaisen asiakaskokemuksen luominen kaikissa kanavissa

  Käytä näitä kolmea prioriteettia markkinointinne selkärankana. Kun saatte laitettua tavoitteet tärkeysjärjestykseen, konkreettisempi tavoiteasetanta, markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä niillä saatujen tulosten seurata helpottuu. 

  New Call-to-action

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Inbound-markkinointi

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!