<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU:n tietosuoja-asetus - miten se vaikuttaa B2B-markkinointiin?

kirjoittanut Annika Ukkola 21.6.2017 8:56

EU:n tietosuoja-asetus B2B-markkinoinnissa

Lähestulkoon joka puolelta kuuluu nyt sekä uhkakuvien maalailua että ohjeistuksia EU:n tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään liittyen - eikä suotta, sillä asetusta on sovellettava käytäntöön viimeistään toukokuussa 2018. Erityisesti myynnin ja markkinoinnin parissa työskenteleville asetus aiheuttaa vaatimuksia, joihin on hyvä varautua jo hyvissä ajoin yllätysten ja sanktioiden välttämiseksi.

Mikä tietosuoja-asetus ja ennen kaikkea - miksi?

Tietosuoja-asetus koskettaa kaikkia, jotka käsittelevät henkilötietoja. Pääsääntöisesti jokaisessa yrityksessä käsitellään tietoja, jotka liittyvät sekä työntekijöihin että asiakkaisiin, joten tietosuoja-asetuksen voidaankin siis sanoa koskettavan mitä tahansa yritystä. Kyseessä ei ole vain suuria organisaatioita koskettava velvoite, vaan myös pienten yritysten on suhtauduttava tietosuojaan vakavasti!

Asetuksen tavoitteena on yhtenäistää henkilötietoihin liittyviä käytänteitä EU-alueella sekä vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia – jatkossa rekisteröidyllä on entistä vahvemmat oikeudet esimerkiksi pyytää häntä koskevat tiedot itselleen. Sinänsä kyseessä ei ole mikään uusi asia, vaan asetus tulee korvaamaan nykyistä henkilötietolakia. Yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan jo viime vuoden puolella, mutta sen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018. Esimerkiksi täältä löytyy kattava ohjeistus, mitä asetus pitää sisällään ja miten siihen kannattaa valmistautua.

Entä markkinointi ja markkinoinnin automaatio? 

Tietosuoja-asetus vaikuttaa myös markkinointiin ja markkinoinnin automaatioon, sillä henkilötiedot ja niiden käsittely ovat oleellinen osa niiden toimintaa. Automaatiojärjestelmä pitää usein sisällään myös henkilörekisterin, jolloin on ehdottoman tärkeää huolehtia tietosuojasta.

Yksi suurimmista asetuksen vaikutuksista markkinointiin on vaatimus siitä, että henkilön on annettava suostumuksensa profilointiin eli henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn.

Esimerkiksi kuluttajapuolella erilaiset lupalaatikot lomakkeilla eivät saa olla valmiiksi täytettyjä, vaan henkilön on tietoisesti ja vapaaehtoisesti annettava suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi luvan täytyy olla helposti peruttavissa milloin tahansa.

Asetus luo vaatimuksia automaatiojärjestelmille, sillä työkalujen tulee olla paitsi helppokäyttöisiä, mutta myös järjestelmän itsessään on oltava luotettava. Automaatiojärjestelmiin on jo nyt tullut asetuksen myötä lisäominaisuuksia, kuten erilaisia valmiita check-laatikoita ja hyväksymistekstejä esimerkiksi evästemainintaa varten. Mm. HubSpot on jo huomioinut asetuksen toiminnassaan ja tulee varmasti kehittämään järjestelmäänsä ominaisuuksia, jotka tukevat asetusta ja helpottavat mm. markkinoijien työtä. 

GDPR ei ole paha asia

Vaikka GDPR aiheuttaakin hieman lisätoimia erityisesti markkinoinnille, ei kannata leimata sitä suoralta kädeltä huonoksi asiaksi. Asetuksen vaatimuksiin vastaaminen viestii potentiaalisille asiakkaille hyvistä tietosuojakäytännöistä ja siitä, että tietojen luovuttaminen yritykselle on turvallista. Varmasti myös suostumuksensa antanut henkilö on vastaanottavaisempi suoramarkkinoinnille kuin kylmät kontaktilistat. Markkinoinnin toimenpiteistä ja sisällöistä on vain luotava niin kiinnostavia, että niitä aidosti halutaan vastaanottaa! Tämä luokin yrityksille paineen panostaa aidosti markkinointiinsa – seuraukset tuskin ovat huonoja.     

Lähteenä artikkeliin on käytetty Tietosuojavaltuutetun toimistoa sekä Eurooppa-neuvostoa. Muistathan, että tämä blogiartikkeli ei ole virallinen ohje, vaan sen tarkoituksena on kannustaa ottamaan asetuksesta tarkemmin selvää.

Koostimme lisää konkreettisia ohjeita, miten markkinoijan kannattaa valmistautua tietosuoja-asetukseen - tsekkaa siis myös GDPR-muistilista!

 

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi

Uusimmat artikkelit

Onko sinulla kysyttävää B2B-markkinoinnista?Tilaa maksuton markkinoinnin sparraushetki!

 

 

skydive3.jpg
author avatar

Kirjoittanut Annika Ukkola

Annika on projektipäällikkö ja markkinointikonsultti, jolla on usean vuoden kokemus PowerMarkkinoinnin asiakasprojekteista. Tämän lisäksi Annika toimii GDPR-asiantuntijana. Vapaa-ajallaan Annika ulkoilee ja käy agilityssa yhdessä toimistokoiranakin tutun Suna-koiran kanssa.

Seuraa minua somessa