<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Google-mainonta + Facebook-mainonta - hyödynnä kampanjasi monikanavaisesti

kirjoittanut Heini Kaisto 15.2.2019 13:20

Google Ads + Facebook -artikkelikuva

Jos yrityksenne mainostaa aktiivisesti (tai vähemmän aktiivisesti) maksullisen mainonnan kanavissa, ovat Google Ads ja Facebookin mainostyökalut teille varmasti jo vanhoja tuttavuuksia. Usein kuitenkin näillä alustoilla tapahtuva mainonta jää erilliseksi kokonaisuuksi, joiden päällekkäisyys sijoittuu korkeintaan yksittäisiin, sillä hetkellä ajankohtaisiin kampanjoihin. Kuten niin moni muukin asia, Google Ads ja Facebook -mainonta toimivat kuitenkin parhaiten yhdessä. Esittelemme tässä artikkelissa neljä tapaa, joilla valjastat Google Adsin ja Facebookin yhteishyödyn yrityksesi voitoksi.

Jokaisella maksullisen mainonnan kanavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta kohtelemalla niitä yhtenä isona kampanjatyökaluna, saadaan niiden heikkoudet minimoitua ja vahvuudet hyödynnettyä entistäkin tehokkaammin. Google Ads ja Facebook saadaan parhaiten toimimaan yhtenäisenä kampanjatyökaluna neljällä tavalla:

  • Yhtenäistämällä Ads-brändimainonnan sanoma Facebookin brändimainonnan kanssa
  • Rakentamalla Ads-kampanjoita Facebookin kampanjoiden avainsanojen ympärille
  • Uudelleenkohdentamalla Facebook-mainontaa tärkeitä avainsanoja Googlessa etsiville kohderyhmille
  • Luomalla Facebookiin samankaltaisia kohdeyleisöjä Google Ads -hakukampanjoiden perusteella

1. Yhdistä Facebook-brändimainonnan ja Ads-brändimainonnan sanomat

Oikein kohdennettu Facebook-mainonta saavuttaa kohderyhmänne edustajat ja herättää heissä kiinnostusta. Kiinnostuksen herättäminen onkin yksi Facebookiin rakennettujen kampanjoiden tärkeimpiä ominaisuuksia ja usein mainoksen näkeminen Facebookissa herättää mielenkiintoa yrityksen nimeä kohtaan myös Googlessa ja lisää hakujen määrää yritysnimelle. Ads-mainontaan erikoistuneen Wordstreamin laatiman tutkimuksen mukaan mainostaminen Facebookissa lisäsi brändin nimellä tehtävien hakujen määrää Googlessa jopa 34%

Jotta kohdeyleisösi suorittaa halutun toimenpiteen - eli siirtyy mainoksista sivustollesi ja tarttumaan haluamaasi tarjoukseen - on tärkeää, että Googlen hakutuloksissa esitetty tulos tukee Facebookin kampanjoissa esiteltyä sanomaa. Luonnollisesti yrityksen etusivun metakuvausta ja otsikkoa ei kannata lähteä muuttamaan jatkuvasti kampanjakohtaisesti. Sen sijaan yhtenäinen viesti rakennetaan aktiivisesti päivitettävän brändimainonnan kautta.

Jos yrityksellänne ei ole käytössään erityisen geneerinen nimi, olette todennäköisesti jo yritysnimeen perustuvissa orgaanisissa hakutuloksissa hakutulosten ensimmäisellä sijalla - joka ei rohkaise rakentamaan maksullista mainontaa yritysnimen ympärille. Kohtelemalla Facebookia ja Adsia yhtenä isona kampanjatyökaluna saa brändinimelle kohdistettavat kampanjat kuitenkin täysin uuden tavoitteen - ajaa Facebookissa kiinnostusta herättäneen mainoksen sanoma perille hakutuloksissa tulevan brändimainonnan kautta. 

 

2. Luo Ads-kampanjoita Facebook-kampanjoiden avainsanoille

Ads-kampanjoiden kohdentaminen Facebook-kampanjoiden avainsanojen ympärille toimii pitkälti samalla periaatteella, kuin yhtenäistetyt sanomat Facebookissa ja Ads-kampanjoissa. Tavoitteena on tavoittaa mainonnalla ne henkilöt, jotka kiinnostuvat kampanjanne sisällöstä Facebookissa ja etsivät mainoksissa esiintyneitä aiheita Googlesta. Huomiota kiinnittävä otsikko voi parhaimmillaan jäädä paremmin mieleen, kuin yrityksen brändinimi, jolloin siihen kohdistuvat haut kannattaa ottaa haltuun myös Ads-mainonnan puolella. 

Kun huomiota herättävään Facebook-kampanjaan on ideoitu mieleenpainuva sisältö, voi Ads-kampanjan rakentaa mainoksen otsikon tai sen osien ympärille ja tukea Facebookissa välitettyä viestiä siten myös Googlen hakukonetuloksissa. 

  

3. Uudelleenkohdenna Facebook-mainontaa yleisölle, jotka ovat reagoineet yrityksenne Ads-mainontaan

Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa kohdentaminen Ads-mainonnassa ei perustunut käyttäjän toimenpiteisiin Facebookin puolella - mainoksia näytetään siitä huolimatta klikkasiko Facebookin puolella mainoksen nähnyt käyttäjä mainosta vai ei. Kohdentamalla mainontaa käyttäjän toimenpiteisiin perustuen yhteys Facebookin ja Ads-työkalun välillä saadaan vietyä entistä pidemmälle. Eikä vain Facebookista Adsin suuntaan, vaan kohdentamalla mainontaa molemmissa kanavissa ensimmäiseen sivustokäyntiin johtaneen mainoksen sanomaa hyödyntäen.

Käytännössä tämä tarkoittaa mainosten uudellenkohdentamista Adsissa Facebookissa tapahtuneen käyttäytymisen perusteella ja päin vastoin. Sen sijaan, että uudelleenkohdentamisessa luotettaisiin pelkän brändinimen voimaan ja geneerisiin uudelleenkohdentamismainoksiin, tarjoavat alustat kuitenkin mahdollisuuden mainoksien kohdentamiseen yleisölle samalla sanomalla, kuin ensimmäinen klikattu mainos. 

HUOM: Kohdentaminen edellyttää, että mainoksenne ohjaa kävijän Googlesta tietylle laskeutumissivulle etusivun tai muun geneerisen sivun sijaan. 

Mainoksen kohdentaminen Ads-kampanjaan reagoineelle kohdeyleisölle voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta se on yllättävän helppoa. Uudelleenkohdentaminen edellyttää mukautetun kohderyhmän luomista Facebookissa, sivustokäyttäytymiseen perustuen.  

Kuva Ads ja Facebook -artikkeliin-1

 

Kohdentamiseen liittyvien sääntöjen vuoksi on tärkeää, että Ads-mainokset ohjaavat tarkkaan kohdennetuille laskeutumissivuille - kohdentaminen perustuu laskeutumissivun osoitteeseen ja Ads-mainonnan kautta tulevan mainonnan URL-tunnisteeseen (utm-parametri: source_google). Huomioithan, että parametriin vaikuttavat Google Ads -asetuksesi ja se, onko tilillänne päällä automaattinen tägäys vai rakennatteko UTM-parametrit kampanjoihin manuaalisesti. Kummassakin tapauksessa Ads-lähtöiselle liikenteelle on kuitenkin tietty utm-parametri, URL-osoitteen osa, joka auttaa erottamaan sen muiden lähteiden kautta tulevasta liikenteestä.

Rakennettuasi mukautetun kohderyhmän voit uudelleenkohdentaa kampanjoita Facebookissa Adsin kautta tulleelle liikenteelle samalla sanomalla, kuin Ads-mainoksessasi.

 

4. Luo samankaltaisia yleisöjä hakutulosten kanssa

Esittelimme aiemmassa kappaleessa mukautetun kohdeyleisön luontia Facebookissa, mutta Facebook tarjoaa myös laajoja mahdollisuuksia samankaltaisten yleisöjen luontiin mm. tietyllä yrityssivullanne vierailleen kävijän kanssa. Neljäs ja yksi tärkeimmistä askeleista Adsin ja Facebookin kohtelemisessa yhtenä isona kampanjatyökaluna onkin Google hakumainoksiin perustuvan samankaltaisen kohdeyleisön luonti Facebookissa.

Samankaltaisen yleisön, eli kaksoisolentokohderyhmän luonti Facebookissa onnistuu määrittämällä sivu, jonka kävijöiden kaltaisia kävijöitä Facebookissa halutaan tavoittaa. Lisäämällä laskeutumissivun URL-tunnisteeseen avainsana, jolla sivulle päädyttiin, saat luotua yleisön hakusanojen perusteella.

Huomioi kuitenkin, että Google Ads -kävijöihin perustuva kaksoisolentokohderyhmä voi sisältää samoja käyttäjiä, kuin muut samankaltaiset kohdeyleisösi! Varmista siis kampanjaa rakentaessasi, ettet kohdenna samaa mainossisältöä useaan otteeseen samalle yleisölle. Muista rajata kohderyhmän ulkopuolelle muut samankaltaiset yleisöt, joita olet alustalle luonut

Lue lisää maksullisesta mainonnasta

Jos haluat tietää lisää maksullisesta mainonnasta, suosittelen sinua tutustumaan maksuttomaan Somemarkkinointi-oppaaseemme. On myös muistettava, ettei edellä mainittujen toimenpiteiden kannattavuutta voi mitata ilman, että niille asetetaan tavoitteet ja mittarit niiden toteutumisen seurantaan. Lue lisää aiheesta blogistamme tai lataa maksuton opas.

Lataa maksuton Markkinoinnin mittaaminen opas

 

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi

Uusimmat artikkelit

Onko sinulla kysyttävää B2B-markkinoinnista?Tilaa maksuton markkinoinnin sparraushetki!

 

 

skydive3.jpg
author avatar

Kirjoittanut Heini Kaisto

Heini on yksi asiakastiimin projektipäälliköistä, eli työpäivät kuluvat pitkälti asiakkaiden markkinoinnin kehittämisen parissa. Hän on opiskellut Jyväskylän kauppakorkeakoulussa tietojärjestelmätieteen puolella, joten myös koodausosaamista Heiniltä löytyy. Vapaa-ajalla Heini tekee palapelejä ja painii – mikä mahtava ääripäiden tasapaino!

Seuraa minua somessa