<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Hubspot vs. Marketo - Vertailusarjan 1. osa

  Heini Kaisto
  29.9.2017 10:48

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmien vertailu

  Aiemmassa artikkelissani käsittelin markkinoinnin automaation suosituimpia ratkaisuja, niiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, sekä etuja vaihtoehtoihinsa nähden. Vertailtavien kohteiden määrän kasvaessa vertailun yksityiskohtaisuus luonnollisesti kärsii, jonka innoittamana päätimme toteuttaa artikkelisarjan, jossa tarjoamme kattavamman katsauksen itse suosimamme Hubspotin kilpailijoihin.

  Mekään emme kuitenkaan ole naimisissa Hubspotin kanssa ja ymmärrämme, että asiakkaiden tarpeet ovat aina erilaiset ja siksi myös heille sopivat ratkaisut voivat poiketa suuresti toisistaan. Tässä artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme, millaisille asiakkaille Marketo sopii paremmin kuin Hubspot ja päinvastoin.

  Analytiikka

  Edellisessä vertailussa nostin esille Marketon poikkeavuuden muista suosituista automaatiojärjestelmistä - Marketo ei muiden suosittujen ratkaisujen tavoin sisällä kaikkia markkinoinnin automaatiojärjestelmiltä odotettuja ominaisuuksia, kuten liidien seurantaa markkinointiaktiviteeteissa. Nostin esille myös Marketon tuotannon heikkoudet, sillä se ei mahdollista laskeutumissivujen ja lomakkeiden toteuttamista yhtä joustavasti ja visuaalisesti, kuin esimerkiksi Hubspot. Mutta kaikki paukut, jotka Marketosta puuttuu tällaisen “Hands-on” tekemisen ja liidien seurannan saralla, se on laittanut analytiikkaansa.

  Marketo tarjoaa käyttäjilleen matemaattista kustomoitavuutta syvällisen markkinointianalytiikan toteuttamiseksi ja tarjoaa IT-taitoja omaavalle käyttäjälle hyvin laajat mahdollisuudet analytiikan toteuttamiseen. Tämän ansiosta Marketolla on helppo analysoida laajoja ilmiöitä.

  Marketon analytiikkaa

  Hubspot sopii erityisesti yrityksille, jotka haluavat toteuttaa kohdeyleisöönsä vetoavia materiaaleja sekä seurata kampanjoiden toimivuutta jopa henkilötasolla. Siinä, missä Marketo tarjoaa matemaattista analytiikkaa ja analytiikan vahvaa kustomoitavuutta, Hubspotissa analytiikalle on luotu niin kattavat ja helppokäyttöiset pohjat, että se tarjoaa tietoa toimintojen tehokkuudesta myös vähemmän kokeneelle käyttäjälle. Hubspotin analytiikkaa tukee erityisesti sen vahva visuaalisuus.

  Hubspot tarjoaa analytiikkansa vahvasti visualisoidussa muodossa

  Helppokäyttöisyys

  Marketon käyttöliittymä on vähemmän visuaalinen kuin Hubspotin, mutta suurin osa käyttäjistä kokee sen vaistonomaisena ja helppokäyttöisenä. Käyttäjäarvioiden mukaan Marketossa on selvää, että se on markkinoijalta markkinoijalle rakennettu ratkaisu, jonka käyttöä haittaa välillä ainoastaan sen ajoittain edellyttämät IT-taidot täysien tuloksien saavuttamiseksi.

  Marketon käyttöliittymä on vastikään kokenut uudistuksia, jotka ovat herättäneet hyvin ristiriitaisia tunteita sen käyttäjien keskuudessa. Uudessa käyttöliittymässä ratkaisun käytettävyyttä on optimoitu kosketusnäyttöisille laitteille, jonka monet tuntevat huonona ominaisuutena heille tutussa tietokoneella tapahtuvassa käytössä.

  Marketon käyttöliittymä

  Hubspotin visualisoitu käyttöliittymä ohjaa kävijöitä läpi sivustojen ja yläreunan navigaatio sisältää kaiken oleellisen Hubspotissa toimimiseen - kunhan tietää, minkä päävalikon alta mitäkin löytyy. Alasvetovalikot tekevät Hubspotissa toimimisen helpoksi ja suurin osa käyttäjistä kokee yksinkertaisen navigaatiorakenteen olevan vaistonomainen ja helposti seurattavissa.

  Pieni osa käyttäjistä on kuitenkin ilmaissut, että käyttöliittymän yksinkertaisuus lisää asioiden etsimisen tarvetta ja vaatii järjestelmän sisäistämistä ennen sujuvan työskentelyn aloittamista. Yleisesti käyttöliittymä ja toiminnallisuudet on kuitenkin koettu helppoina ja sopivan ilmavina - numeroiden lisäksi juuri käyttöjärjestelmän visuaalisuus tukee toimintojen ja eri osioiden analytiikan sisäistämistä vahvasti.

  Omat asiakkaamme ovat pitäneet Hubspotia helppokäyttöisenä ja selkeänä - kehuja järjestelmässä on saanut mm. se, ettei järjestelmän käyttö vaadi erityistä IT-osaamista ja se on helppokäyttöinen myös ensikertalaisille.

  Hubspotin dashboard-näkymä

  Hubspotin käyttäjistä 98% suosittelisi sitä muille, kun taas vastaava luku on Marketossa 79%.

  Tuki

  Sekä Hubspot että Marketo ottavat tarjoamansa tuen vakavasti ja ratkaisut ovat saaneet lukuisia kehuja tukitoiminnastaan. Luontaisesti molemmilla palveluilla on kuitenkin joitain heikkouksia tällä saralla.

  Hubspotin tuki on saanut negatiivista palautetta tukipyyntöjen hitaista vastauksista vastausten venyessä joskus kahteen työpäivään. Marketossa ongelmia on taas aiheittanut se, että välillä tuen antamat vastaukset eivät tarjoa toimivia ratkaisuja asiakkaiden esittämiin ongelmiin. Marketossa arvostelua osakseen on saanut myös tuen maksullisuus - jos asiakkaan kysymykset menevät Marketon tuen perinteisen osaamisen ulkopuolelle, käyttäjä ohjataan helposti maksulliseen ammattilaisapuun, joka laskee palvelun tarjoaman tuen arvoa käyttäjilleen.

  Huomattavia kehuja Hubspotin puolella on saanut myös suoran tuen ulkopuoleiset tukimateriaalit - Hubspotin Academy, blogi, oppaat ja keskustelufoorumit helpottavat tiedon hakemista myös itsenäisesti. Myös Marketo tarjoaa käyttäjilleen foorumia, jossa käyttäjät voivat keskustella ongelmistaan sekä etsiä vastauksia haasteisiinsa olemassa olevista keskusteluaiheista.

  Käyttäjäryhmät

  Marketon pääasialliset käyttäjät sijoittuvat IT-yrityksiin, joiden alaisuudessa on yli 1000 työntekijää. Tähän vaikuttaa todennäköisesti Marketon täysien hyötyjen edellyttämä IT-osaaminen sekä ratkaisun hintavuus verrattuna Hubspotiin.

  Marketon käyttäjäryhmien määrät aloittain ja yrityksen koon mukaan

  Hubspotin suurimpia käyttäjiä ovat markkinointi- ja mainostoimistot ja suurin osa käyttäjistä lukeutuu PK-yrityksiin. Hubspotin visuaalisuus ja helppokäyttöisyys, sekä edullisuus verrattuna useisiin muihin markkinoilla oleviin ratkaisuihin, jotka tarjoavat yhtä kattavasti markkinoinnin automaatiojärjestelmältä odotettavia ominaisuuksia. 

  Hubspotin käyttäjäryhmien määrät aloittain ja yrityksen koon mukaan

  Hubspot vs. Marketo - kumpi ratkaisu soveltuu juuri teidän yrityksellenne?

  Hubspot ja Marketo ovat molemmat suosittuja ratkaisuja käyttäjiensä keskuudessa, vaikkakin niiden pääasiallisissa käyttäjäryhmissä onkin merkittäviä eroja. Siinä, missä Hubspot on helppo ja visuaalinen, Marketo on kattavasti muokattavissa IT-taitoja osaaville käyttäjilleen, tarjoten mahdollisuuden matemaattisempaan analytiikkaan.

  Hubspot: 

  • Tarjoaa käyttäjilleen analytiikkaa helposti sisäistettävässä, visualisoidussa muodossa, eikä analytiikan rikastaminen vaadi IT-osaamista
  • Käyttöliittymä on helppokäyttöinen, visuaalinen ja sopivan ilmava - palvelun ylänavigaatio pysyy vakiona jokaisessa näkymässä ja helpottaa siirtymistä esimerkiksi analytiikasta tuotantoon.
  • Tarjoaa henkilökohtaista tukea käyttäjilleen sekä kattavasti tukimateriaalia itsenäiseen tiedon hakuun.
  • On suosittu ratkaisu erityisesti markkinointitoimistojen ja PK-yrityksien keskuudessa sen helppokäyttöisyyden, kattavuuden ja edullisen hinnoittelun vuoksi
  Marketo
  • Tarjoaa käyttäjilleen kattavat mahdollisuudet analytiikan matemaattisen kustomoitavuuteen.
  • Käyttöliittymä on intuitiivinen ja navigoimista tukee eri näkymien sivunavigaatiot.
  • Tarjoaa henkilökohtaista tukea käyttäjilleen sekä maksullista asiantuntijapalvelua. Lisäksi Marketo tarjoaa käyttäjilleen eväät itsenäiseen tiedon hakuun tukifoorumin muodossa.
  • On suosittu ratkaisu IT-alalla ja yli 1000 henkilöä työllistävissä yrityksissä sen IT-taitoisille tarjoamien kustomoitavuusmahdollisuuksien sekä kalliimman aloitushinnaston vuoksi.

  Molemmissa ratkaisuissa on omat hyvät puolensa ja varmin tapa löytää juuri teille sopiva ratkaisu on miettiä, mitä teidän yrityksenne arvostaa ratkaisussaan, sekä millaisia osaamista käyttäjillänne on ratkaisun täyden potentiaalin valjastamiseksi. Yksi vanha ja varma keino on kuitenkin ratkaisujen testaaminen. Molemmilla ratkaisuilla on tarjolla mahdollisuus testata järjestelmää ja sen toiminnallisuuksia ennen ratkaisun käyttöönottoa. Hubspot-demon voit tilata suoraan meidän kauttamme.

  Tilaa demo

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!