<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Hubspot vs. Pardot - Vertailusarjan 2. osa

  Heini Kaisto
  24.10.2017 10:40

  Hubspot ja Pardot - markkinoinnin automaatiojärjestelmät vertailussa

  Jos Pardot ei ole sinulle vielä nimenä tuttu, ainakin sen toteuttaja on - Salesforce. Suosittuun CRM-järjestelmään saumattomasti integroituvana ja siihen tarkoitettuna ratkaisuna Pardot kiinnostaa lukuisia käyttäjiä markkinoinnin automaatiojärjestelmänä.

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmiä käsittelevän sarjan toisessa osassa asetamme Hubspotin Pardotia vastaan. Marketosta poiketen kyseessä on kaksi järjestelmää, jotka vastaavat kaikkiin automaatiojärjestelmiltä odotettuihin perusominaisuuksiin ja jotka mahdollistavat helpon ja visuaalisen tuotannon. Myös järjestelmän käyttäjäarvioissa pisteet jakautuvat suhteellisen tasaisesti järjestelmien välillä - Hubspot koetaan helppokäyttöisemmäksi ratkaisuksi kuin Pardot, mutta Pardotin käyttäjät kokevat saavansa pidemmän opettelujakson jälkeen käytöstään paremman kokemuksen. 

  Hinnoittelu

  Hubspot ja Pardot molemmat tarjoavat kolmea ratkaisupakettia, jotka määrittävät mm. kontaktien ja käytössä olevien ominaisuuksien määrän. Siinä, missä Pardotin paketit keskittyvät niihin kuuluviin ominaisuuksiin ja niiden lajeentamiseen, Hubspotissa hinnoittelu nivoutuu enemmän pakettiin kuuluvien kontaktimäärien ympärille.

  Kaikkiin Pardotin tarjoamiin paketteihin kuuluu 10 000 kontaktia ja niiden hankinta edellyttää vuoden pituista sopimusjaksoa:

  • Standard, johon kuuluu perinteiset sähköpostimarkkinoinnin, lomakkeiden ja liidien hallinnoinnin työkalut. 
  • Pardot Pro, jossa basicin ominaisuuksia laajennetaan mm. A/B-testauksella ja dynaamisella sisällöllä vastaamaan aidosti markkinoinnin automaation tarpeisiin. 
  • Pardot Ultimate, joka vastaa suuryritysten tarpeisiin tarjoamalla mm. laajan skaalan hallinnollisia ominaisuuksia ja oman IP-osoitteen.

  Kaikissa Hubspotin paketeissa on kiinteä määrä kontakteja, jotka kasvavat sopimuskohtaisesti:

  • Basic-pakettiin kuuluu kaikki perinteiset markkinoinnin automaatiojärjestelmän ominaisuudet ja jonka pakettiin kuuluva kontaktien määrä on 100kpl. Basicissa ensimmäisen sadan kontaktin ylittävälle seuraavalle 1000 kontaktille kuukausikohtainen lisähinta on 90€
  • Pro-paketissa Pardotin tavoin perinteisiä markkinoinnin automaatiojärjestelmän ominaisuuksia laajennetaan A/B-testauksella ja ns. Smart Contentilla ja jonka kontaktien perinteinen määrä on 1000kpl.  Prossa ensimmäisen tuhannen kontaktin ylittävälle seuraavalle 1000 kontaktille kuukausikohtainen lisähinta on 45€
  • Enterprise-paketti kattaa 10 000 kontaktia, ja joka tarjoaa kustomoituine raportteineen kaikki herkut markkinoinnin automaatioon.  Enterprisessa ensimmäisen 10 000 kontaktin ylittävälle seuraavalle 1000 kontaktille kuukausikohtainen lisähinta on 9€

  Pardotilla ylimääräisiä riviä laskuun voi tulla pitkälti samoista asioista kuin Hubspotilla - julkaisualustan ulkoasun muuttamisesta sekä ylimääräisestä konsultoinnista ja koulutuksesta. Lisäksi Pardotin integraatio Salesforcen CRM-järjestelmään, Sales Cloud Engage -lisäosan jokaisesta käyttäjästä tulee maksaa kuukausikohtainen maksu. Hubspotin Basic ja Pro -paketit ovat hinnoittelultaan merkittävästi edullisemmat, kuin Pardotin Standard ja Pardot Pro, mutta ero molempien järjestelmien suuryrityksille tarkoitettujen ratkaisujen välillä on jo huomattavasti pienempi.

  CRM-integraatiot

  Salesforcen tarjoamana ratkaisuna Pardot integroituu saumattomasti sen kanssa. Lisäksi Pardotissa on saatavilla natiivi-integraatiot SugarCRM- Microsoft Dynamics- ja Netsuite-asiakkuudenhallintajärjestelmiin.

  Hubspotiin on saatavilla natiivi-integraatiot mm. Salesforce-, Pipedrive-, Zoho-, SugarCRM-, Infusionsoft- ja Insightly-asiakkuudenhallintaratkaisuihin. Lisäksi Hubspot tarjoaa omaa ilmaista CRM-järjestelmää, joka helpottaa huomattavasti etenkin pienien yritysten toimintaa, jotka eivät halua maksaa kahdesta järjestelmästä. Vaikka Pardot on ilman epäilystä tehokkain ratkaisu Salesforcen CRM-järjestelmän yhteyteen, Hubspot korvaa tämän tarjoamalla lukuisia integraatiomahdollisuuksia ja tarjoamalla ilmaisen CRM-järjestelmän omasta takaa. 

  Valmiiden integraatioiden puuttuminen onkin yksi syy siihen, miksi Pardotin käyttäjien keskuudessa sen käyttöönoton on koettu kestävän pidempään, kuin Hubspotilla. Samoin myös Hubspotin tarjoama, järjestelmän käyttöönoton aikainen tuki on koettu kattavammaksi, nopeuttaen ratkaisun käyttöönottoa.

  Tuki

  Hubspotin tavoin myös Pardotilla on käytössään knowledge base, joka tarjoaa tukea ja ratkaisuja käyttäjien kysymyksiin. Henkilökohtainen tuki on kerännyt myös kiitosta Pardotin käyttäjiltä, mutta samoin kuin Hubspotilla, kysymyksiin vastaamisen kesto on noussut Pardotissa suurimmaksi kritiikiksi tarjotusta tuesta. Lisäksi osa Pardotin käyttäjistä kokee, että tuen henkilöt ohjaavat välillä käyttäjiä liian helposti videoiden ja usein kysyttyjen kysymysten pariin tilanteissa, joissa käyttäjät itse kokevat tarvitsevansa henkilökohtaista apua asiaansa.

  Käyttäjäryhmät

  Pardotin pääasiallisissa käyttäjäryhmissä on yritysten puolesta paljon samaa, kuin Marketossa - sen pääasialliset käyttäjät sijoittuvat IT-yrityksiin, markkinointiyritysten ollessa vasta kolmanneksi suurin käyttäjäryhmä. Sen sijaan sitä käytetään Marketosta poiketen pääasiallisesti keskisuurissa, alle 1000 työntekijän yrityksissä.  Hubspotissa ja Pardotossa onkin huomattavasti enemmän yhtäläisyyksiä myös käyttäjäryhmissään, kuin Hubspotilla ja Marketolla. Molempien ratkaisujen pääasiallinen kohderyhmä lukeutuu pk-yrityksiin ja molempien kolme pääasiallista käyttäjäalaa ovat samat, vaikkakin vain eri järjestyksessä - markkinointi, IT ja tietotekniikka.

  Hubspot vs. Pardot - kumpi ratkaisu soveltuu juuri teidän yrityksellenne?

  Hubspot ja Pardot ovat merkittävästi samanlaisempia ratkaisuja, kuin Hubspot ja Marketo tai Pardot ja Marketo. Suurimmat eroavaisuudet niiden välillä liittyvät palveluiden hinnoitteluun sekä CRM-integraatioihin. Sen vuoksi niiden väliltä valitseminen liittyy merkittävästi yrityksen käytössä olevaan CRM-järjestelmään, järjestelmän käytölle varattuun budjettiin sekä markkinoinnin automaation hyödyntämiselle asetettuun tasoon, eli paketin valitsemiseen.

  Hubspot:

  • Integroituu natiivisti useiden CRM-järjestelmien kanssa ja tarjoaa lisäksi omaa CRM-järjestelmää asiakkaidensa käyttöön.
  • On kokonaisuudessaan edullisempi ratkaisu, vaikkakin hintojen ero suuryrityksille tarkoitettujen Enterprise-pakettien välillä onkin jo huomattavasti pienempi.
  • Tarjoaa enemmän ilmaista tukea, kuin Pardot.

   

  Pardot

  • Integroituu natiivisti Salesforcen CRM-järjestelmän kanssa Salesforcen omana ratkaisuna, ja tarjoaa lisäksi helppoja integraatiomahdollisuuksia muutaman muun suositun ratkaisun kanssa.
  • On pienempien ratkaisujen hinnoittelultaan merkittävästi hintavampi, mutta suuryrityksille tarkoitettu paketti tarjoaa parhaat hyödyt Salesforcen CRM-järjestelmän hyödyntämiseen analytiikassa, eikä ole hinnoittelultaan merkittävästi kalliimpi kuin Hubspot.
  • Tarjoaa saman määrän kontakteja jokaisessa sopimuspaketissaan.

  Molemmissa ratkaisuissa on omat hyvät puolensa ja varmin tapa löytää juuri teille sopiva ratkaisu on ottaa huomioon yrityksenne lähtöasetelma ja toivotun ratkaisun laajuus. Yksi vanha ja varma keino määrittää juuri teidän yrityksellenne sopiva järjestelmä on vaihtehtojen testaaminen - kuinka helposti avainhenkilönne oppivat järjestelmien käyttöön, kuinka luonnollisesti eri toimenpiteet järjestelmissä onnistuvat. Molemmilla ratkaisuilla on tarjolla mahdollisuus testata järjestelmää ja sen toiminnallisuuksia ennen ratkaisun käyttöönottoa. Voit aloittaa Hubspotin testaamisen tilaamalla demon suoraan meidän kauttamme.

  Tilaa demo

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!