<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Ideal Customer Profilen avulla sama suunta myynnille ja markkinoinnille

  10.12.2020 13:29

  Eivätkö inbound-liidinne vastaa odotuksia tarkoista ostajapersoonista huolimatta? Vai saatko myyjiltä palautetta, että liidit ovat kohderyhmänne ulkopuolelta?

  Koska markkinoinnin resurssit halutaan kohdistaa vain myynnille validien yritysten tavoitteluun, ostajapersoonia ja kohderyhmääkin tärkeämpää on luoda käsitys ICP:stä (Ideal Customer Profile). ICP tarkoittaa  kiteytettynä yrityksen kohderyhmään kuuluvaa yritystä, jossa ostajapersoona työskentelee ja joka halutaan asiakkaaksi. ICP:n tarkoitus on käytännössä vastata siihen, millainen asiakas on meille hyvä ja ideaali. Tätä kautta markkinointi ja myynti pystytään kohdistamaan tähän kohderyhmään ja samaan suuntaan.

  Lue myös: miksi ja miten luoda ostajapersoonia

  Mistä tietää, milloin ICP:tä kannattaa hyödyntää

  Moni inbound-markkinoija on saattanut törmätä ongelmaan, jossa markkinoinnin ja myynnin yhteinen kohderyhmä ei ole selvillä tai se on liian lavea, jolloin ei tiedetä tarkasti kenelle ollaan markkinoimassa. Toisaalta tarkoista ostajapersoonista huolimatta liidien laadusta ei välttämättä ole riittävää tietoa tai liidit tulevat vääristä organisaatioista eivätkä vastaa odotuksia.

  Erityisesti inbound-liidien validoimiseen ICP on äärimmäisen tärkeä työkalu. Kun uusi liidi on ICP-listan organisaatiosta, on markkinoinnin kohdentaminen onnistunut. Vastaavasti listan ulkopuolelta tulevien liidien kohdalla pystytään arvioimaan, pitäisikö kyseinen asiakas nostaa listalle vai kuuluuko se ulkopuolelle jatkossakin.

  Esimerkkejä, joista huomaat, että ICP-määrittelystä voisi olla apua:

  • Saat palautetta, että liidit tulevat liian pienistä / suurista / väärän toimialan organisaatioista
  • Liidit etenevät hyvin ensimmäiseen keskusteluun, mutta eivät kaupoiksi / tarjouskannaksi asti
  • Saatte valtavan määrän “liidejä / latauksia”, mutta vain murto-osa on ns. laadukkaita

  B2B-markkinointikeskustelussa nostetaan usein markkinoinnin pääkohderyhmäksi nimenomaan ostajapersoonat. Ei kuitenkaan liene samantekevää, onko ostajapersoona 300 miljoonan vai 3 miljoonan liikevaihdon yrityksestä. ICP-lista ei sulje pois mahdollisuutta myydä myös muille kuin listan asiakkaille, jos kiinnostusta ilmaantuu. On kuitenkin muistettava, että sinne tänne markkinoitaessa tulosten mittaaminen on vaikeaa. Lisäksi, minkä takia rakentaa tarkat kohderyhmät, ostajapersoonat ja ICP-lista, jos niitä ei hyödynnetä?

  Näin onnistut ICP:n määrittelyssä

  ICP:n vieminen ideasta käytäntöön rakentuu neljästä vaiheesta: 

  1. Taustatietojen ja datan kerääminen kriteeristöä varten 
  2. ICP-kriteeristön kokoaminen 
  3. Organisaatiolistan luominen organisaatioista, jotka täyttävät ICP-kriteerit
  4. ICP:n vieminen käytäntöön ja suuntaviivojen sopiminen myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kesken

  Prosessi ICP:stä asiakkuuslistaan kattaa neljä vaihetta

  Taustatietojen ja datan kerääminen

  ICP:n määrittely jämähtää yrityksissä usein siihen, että ideaaliasiakkaista on esimerkiksi myyjillä ajatus, mutta sitä ei olla saatu jalostettua listaksi markkinoinnin käyttöön. Taustatietojen ja datan kerääminen eri tekijöiden perusteella on markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä ja sen voi jakaa neljään osa-alueeseen:

  Firmografiset tekijät

  Asiakkaan kokoon, toimialaan ja organisaation rakenteeseen liittyvät tekijät on suhteellisen vaivatonta selvittää. Vaikka kohderyhmä olisi määritelty jo tällaisten kriteerien perusteella, ICP-listalle sitä on hyvä tarkentaa esimerkiksi liikevaihdon tai kasvuhalukkuuden mukaan. Firmografisten tekijöiden perusteella voidaan rajata esimerkiksi yritykset, jotka:

  • Toimivat valmistavassa teollisuudessa
  • Tekevät yli 80 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa
  • Hakevat kasvua kansainvälisesti tulevina vuosina

  Asiakkaan tilanteeseen liittyvät tekijät

  Tilannetekijöillä voidaan rajata ICP-profiilia esimerkiksi sen perusteella, minkä kokoinen tietty osasto yrityksellä ja millainen budjetti heillä on osaston kehittämiseen. Näin saadaan rajattua yritykset, joilla on ylipäänsä varaa ja aikomusta investoida tarjottaviin ratkaisuihin. Esimerkiksi:

  • Yrityksellä on Microsoftin järjestelmät käytössään
  • IT-tiimiin kuuluu vähintään 5 henkilöä
  • Yritys haluaa uudistaa ja kehittää IT-tiimin toimintamallejaan

  Asiakkaan kipupisteet ja haasteet

  Asiakkaan haasteita määriteltäessä on syytä ottaa asiakasrajapinnassa työskentelevät mukaan tunnistamaan kipupisteet ja haasteet, jotka on pystytty ratkomaan ja helpottamaan. Tämä on vaativa, mutta sitäkin tärkeämpi vaihe. Kun kipupisteitä tunnistetaan, voidaan kohderyhmästä löytää samassa tilanteessa olevia yrityksiä. Tunnistettuja kipupisteitä voi olla:

  • Tuotekehitykseen halutaan lisää ketteryyttä
  • Raportointi on hidasta useissa järjestelmissä olevan tiedon vuoksi
  • Oma osaaminen ei riitä muutoksen läpivientiin, vaikka halukkuutta on

  Kilpailevat vaihtoehdot ja ostoprosessi

  Kilpailijoiden analysointi ja asiakkaan ostoprosessin tunnistaminen voi olla haastavaa, mutta se on äärimmäisen tärkeää onnistumisen kannalta. Tähänkin vaiheeseen on hyvä hyödyntää asiakasrajapinnassa työskenteleviä vastaamaan kysymyksiin kuten:

  • Mitkä ovat asiakkaan kilpailevat vaihtoehdot?
  • Millä kriteereillä asiakas ostaa ja miten ostoprosessi etenee?
  • Ketkä ovat päätöksentekijät näiden palveluiden osalta?

  Negatiiviset tekijät

  Negatiivisilla tekijöillä voidaan karsia listalta yritykset, joille ei haluta kohdistaa markkinointia ja jotka suljetaan automaattisesti listalta pois. Tälläisiä tekijöitä voisivat olla esimerkiksi:

  • IT-osasto on ulkoistettu
  • Päätöksenteko on Suomen ulkopuolella
  • Tietyt täsmennykset toimialaan, esimerkiksi ei kokoonpanoteollisuutta

  Idea käytäntöön ja nauttimaan voitoista

  Kun kriteerit on tiedossa ja koottu, pystytään rajaamaan lopullinen, esimerkiksi 340 potentiaalisen asiakkaan ICP-lista. Listan yritykset voidaan jaotella vielä minimi- ja ideaalikriteereiden perusteella. Minimiasiakkaalla voi olla tässä tapauksessa 80 miljoonan liikevaihto ja 5 hengen IT-tiimi, kun taas ideaaliasiakkailla 200 miljoonaa ja IT-tiimin koko on 15 henkeä. Markkinointia suunnataan kummallekin ryhmälle, mutta ideaaliasiakkailla on yrityksen näkökulmasta suurempi potentiaali.

  Kun lista on selvillä, on aika sopia myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kanssa yhteisistä askelmerkeistä ICP:n käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Kun kaikki ovat samaa mieltä kriteereistä, tavoitteista ja toimintatavoista, on aika panna ICP käytäntöön ja nauttia voitoista!

  Kaipaisiko kohderyhmänne terävöittämistä tai rajaamista? Pulppuaako inbound-lähteestänne liidejä tuon tuostakin, mutta validointi on raskasta ja laadustakaan ei olla ihan varmoja? Varaa aika sparrailuun, niin pääset pohtimaan asiantuntijamme kanssa tarkemmin, miten prosessinne saataisiin viilattua palvelemaan liiketoimintaanne entistäkin paremmin. 

  Varaa sparrailu

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Liidien generointi

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!