<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markkinoinnin automaatio - sopiiko se meille?

  Elsi Hirvonen
  20.5.2016 12:38

  markkinoinnin-automaatio-sopiiko-se-meille.png

  Markkinoinnin automaatiota hyödyntävien yritysten määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Suuri osa yrityksistä, joilla markkinoinnin automaatiojärjestelmää ei ole käytössä, harkitsee sen käyttöönottoa, vaikka tietämys markkinoinnin automaatiosta olisikin vielä varsin rajallista.

  Kokosin tähän artikkeliin asioita, joiden avulla tunnistat yrityksenne tarpeen markkinoinnin automaatiojärjestelmälle. Mitä useampaan kohtaan vastaat “kyllä”, sitä vakavammin teidän kannattaa harkita järjestelmän hankintaa.

  Onko markkinoinnin automaation perusteet vielä hakusessa? Lataa maksuton Markkinoinnin automaation UKK -oppaamme!

  1. Onko myymänne tuotteen ostoprosessi pitkä?

  Markkinoinnin automaatiosta hyötyvät eniten sellaiset yritykset, joiden tuotteiden ostoprosessi on pitkä. Puhumme siis kuukausista, jopa vuosista. Mitä enemmän asiakas tarvitsee tietoa tuotteesta ennen ostopäätöksen tekoa, sitä paremmin markkinoinnin automatisointi myyntiprosessia tukee.

  Markkinoinnin automaation avulla myyjät pystyvät keskittymään jo hieman pitemmällä ostoprosessissa oleville asiakkaille myymiseen. Automatisoitu liidien hoivaus mahdollistaa kohdennetun tiedon tarjoamisen yksilöllisesti jokaiselle liidille, jolloin myynnin tehtäväksi jää nimenomaan myyminen, ei tuotetietojen sanelu.

  2. Haluatteko parantaa markkinointinne mitattavuutta?

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on hieman harhaanjohtava termi. Tekemämme kyselyn mukaan markkinoinnin automaation suurimmiksi hyödyiksi kerrottiin liidien seurannan läpinäkyvyys sekä markkinoinnin mittaamisen ja raportoinnin helpottuminen. Markkinoinnin automaatiojärjestelmälle parempi nimitys voisikin siis olla esimerkiksi markkinoinnin ohjausjärjestelmä.

  Markkinoinnin automaatio säästää markkinoijien aikaa paitsi markkinoinnin toteutuksessa ja mahdollistaa toimenpiteiden skaalaamisen isompaan mittakaavaan, myös helpottaa markkinoinnin kokonaisvaltaista seurantaa.

  3. Saatteko kuukausittain merkittävän määrän liidejä?

  Markkinoinnin automaatioon tai liidien hoivauksen rakentamiseen laitettu aika, vaiva ja raha ei maksa itseään takaisin, ellei yrityksen kuukausittain saama liidimäärä ole riittävä. Jotkut markkinoinnin automaatiojärjestelmät (kuten HubSpot) auttavat myös kasvattamaan liidimäärää, mutta olemattomien uusien liidien vuoksi järjestelmää ei välttämättä kannata hankkia. Järjestelmän hankinta tulee ajankohtaiseksi vasta, kun itse markkinointiprosessi on kunnossa.

  On mahdotonta sanoa, kuinka monta uutta kuukausittaista liidiä on riittävästi. Jos liidien läpikäyminen ja käsittely on tehokkaampaa käsin kuin järjestelmän avulla, sen hankinta ei tietenkään ole kustannustehokasta. Keskustelemalla asiantuntijan kanssa saat tarkemman näkemyksen siitä, onko teidän liidimääränne riittävä järjestelmän käyttöönottoon ja millaisin keinoin pystytte saamaan enemmän liidejä.

  4. Onko teillä olemassa olevaa sisältöä ja sisällöntuotantoresursseja?

  Markkinoinnin automatisointi vaatii aina tuekseen sisältöä. Liidien hoivaus, kampanjoiden tekeminen, kävijämäärän kasvattaminen ja liidien generointi on käytännössä mahdotonta ilman ostajapersoonille ja heidän ostoprosessinsa eri vaiheisiin kohdennettua sisältöä. Järjestelmä ei tee ihmeitä, tuota sisältöä tai tuo asiakkaita itsestään, joten resursseja pelkän teknisen osaamisen tai järjestelmän käyttöönoton lisäksi tarvitaan muuhunkin.

  Laadukkaiden ja houkuttelevien sisältöjen tuotanto vaatii aikaa ja osaamista. Lue vinkkejä sisällöntuotantoon Miten luoda laadukasta ja lisäarvoa tuottavaa sisältöä? -artikkelistamme.

  5. Ovatko yrityksenne myyjät ylikuormitettuja liideillä?

  Yksi markkinoinnin automatisoinnin suurimmista eduista on se, että liidien pisteytyksen ja automatisoidun liidien hoivauksen avulla myynnin käsittelyyn päätyvät vain laadukkaimmat ja ostovalmiimmat liidit. Jos liidi ei ole vielä ilmaissut toiminnallaan valmiutta ostaa, sitä voidaan kypsytellä markkinoinnin keinoin eteenpäin ostoprosessissaan.

  Mitä ostovalmiimpia liidejä myynti saa käsiteltäväkseen, sitä tehokkaammin koko markkinointi- ja myyntiprosessi toimii. Kun kallista henkilökohtaista kontaktointiaikaa pystytään kohdentamaan juuri oikeisiin asiakkaisiin, myyjien työ on mielekkäämpää ja tuo useammin uusia asiakkaita.

  6. Onko teillä selkeä liiketoimintatavoite, jonka saavuttamista markkinoinnin automaatiojärjestelmä voisi helpottaa?

  Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä: kaikkien yrityksen toimenpiteiden tulee aina perustua yrityksen liiketoimintatavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Jos markkinoinnin automaatiojärjestelmä auttaa teitä pääsemään tavoitteisiinne, kannattaa se tietenkin hankkia.

  Mistä tiedän, auttaako järjestelmä juuri meitä? Siihen vastataksesi sinun täytyy perehtyä markkinointi- ja myyntiprosessiinne ja sen pullonkauloihin sekä pohtia, tukeeko järjestelmä toimintaanne oikeasti. Mitään ei pidä ikinä hankkia tai tehdä vain sen vuoksi, että on kuullut yrittäjäkollegalta hyviä kokemuksia tai jokin asia on nyt trendikäs ja kuulemma toimiva juttu. Mieti tarkkaan, miten järjestelmä tehostaa teidän jokapäiväistä työtänne.

  New Call-to-action

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!