<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmät - vertailu suosituimmista ratkaisuista

  Heini Kaisto
  9.8.2017 10:07

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmien vertailuMarkkinoinnin automaatiojärjestelmät ovat kiinnostava ja paljon keskustelua herättävä puheenaihe. Ratkaisuilla on mahdollisuus tehostaa yrityksen toimintaa antamalla aidosti mitattavia tuloksia yrityksen markkinointiaktiviteeteista ja ohjata yrityksiä tehokkaamman markkinoinnin toteuttamiseen.

  Yrityksillä, jotka ovat jo päättäneet valjastaa saatavilla olevien ratkaisujen käytön osaksi omaa toimintaansa on kuitenkin tehtävä vielä päätös siitä, mikä markkinoinnin automaatiojärjestelmä sopisi heidän tarpeisiinsa ja osaamiseensa parhaiten. Sen vuoksi on tärkeää tietää, mitä markkinoinnin automaatiojärjestelmällä oikeasti tarkoitetaan sekä millaisia ratkaisuja markkinoilla on tällä hetkellä saatavilla.  

  Mistä aidon markkinoinnin automaatiojärjestelmän tunnistaa?

  Nykyisin monet järjestelmät markkinoilla puhuttelevat itseään markkinoinnin automaatiojärjestelminä, vaikka todellisuus ne voivat olla jotain aivan muuta. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa, mitä piirteitä ratkaisun tulisi täyttää ollakseen aidosti tuloksellinen ratkaisu. Järjestelmän tulisi: 

  • Automatisoida ainakin yksi seuraavista toimenpiteistä: sähköposti, sosiaalinen media, tekstiviestit ja digitaaliset mainokset
  • Sallia dynaaminen segmentointi markkinointikampanjan kohteille
  • Ottaa yhteyttä liideihin tietyn toiminnon tai ajanjakson jälkeen

  Jotta ratkaisua voidaan kutsua markkinoinnin automaatiojärjestelmäksi, sen tulisi täyttää kaikki yllämainitut kohdat.

  Suositut järjestelmät ja niiden vertailu

  Puolueettomia yritysjärjestelmien vertailuja toteuttava G2 Crowd on tehnyt jälleen vuonna 2017 vertailun markkinoilla olevista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä. Vertailussa ratkaisuja arvotettiin vaihtoehtojen helppokäyttöisyyden, suosion ja toimintojen kattavuuden mukaan. Suurimmiksi ja suosituimmiksi ratkaisuiksi vertailussa nimettiin Hubspot, Marketo ja Pardot, jonka lisäksi nouseviksi ratkaisuiksi arvotettiin Real Magnet, OutboundEngine ja Autopilot. Valitsimme järjestelmät omaan vertailuumme G2 Crowdin parhaimpien ratkaisujen listauksesta.

  Ratkaisujen vertailussa keskityttiin järjestelmien hinnoittelun ja käytettävyyden lisäksi niistä löytyviin ominaisuuksiin, jotka ovat olennaisia markkinoinnin automaation toteuttamisessa. Näitä ominaisuuksia ovat:

  • Liidien arvottaminen ja pisteytys
  • Sähköpostien rakentaminen ja kustomointi
  • Yleinen kustomoitavuus
  • CRM liidien integrointi
  • Automatisoidut sähköpostien vastausviestit
  • Laskeutumissivut ja lomakkeet
  • Liidien hoivaus
  • Online käyttäytymisen seuranta
  • Sosiaalisen median seuranta
  • Liidien seuranta markkinointiaktiviteeteissa
  • Segmentointi

  Hubspot

  Hubspot on markkinoiden suosituin markkinoinnin automaatioratkaisu, jonka suosion syitä ovat mm. sen helppokäyttöisyys, laajat ominaisuudet sekä palvelun näkymien ja tuotannon kustomoitavuus. Sen helppokäyttöisyyttä lisää myös se, että kaikki markkinoinnin automaatiojärjestelmän kannalta tärkeät ominaisuudet löytyvät yhdestä kokonaisuudesta, eikä ratkaisua tarvitse koota erillisistä osioista. Lisäksi järjestelmä on helppo integroida muiden ratkaisujen kanssa ja Hubspot tarjoaa myös useita valmiita integraatioratkaisuja suosittujen ratkaisujen kanssa.

  Hubspot on vertailtavista ratkaisuista edullisin, joka lisää sen suosiota muiden ratkaisujen keskuudessa. Hubspotin vahvuuksia on myös sen tarjoamat asiantuntijablogit, joista käyttäjät voivat helposti löytää ratkaisuja haasteisiinsa sekä ideoita toimintansa tehostamiseen. 

  • Maksuton demo: kyllä
  • Ilmaisversioita ratkaisuista: kyllä
  • Suomalainen lokalisointimahdollisuus virheilmoituksissa: kyllä

  Marketo

  Marketo on johtavien ratkaisujen listalta ainoa, joka ei täytä kaikkia perinteisiä automaatiojärjestelmän ominaisuuksia, sillä se ei mahdollista liidien seurantaa markkinointiaktiviteeteissa. Marketo ei siis mahdollista seurantaa, jossa liidin suhteen tehtyjä toimenpiteitä sekä liidien vuorovaikutusta markkinointimateriaalien kanssa voisi seurata.

  Marketo on hinnoittelultaan Hubspotia kalliimpi, sillä kokonaisratkaisun osat tulee hankkia erikseen. Marketon hinta riippuu siis siihen haluttavien ominaisuuksien laajuudesta. Marketo kuitenkin mahdollistaa Hubspotia matemaattisempaa kustomoitavuutta markkinoinnin analytiikkaan, joka on sekä hyvä että huono puoli sen käytettävyydessä. Marketo tarjoaa laajoja mahdollisuuksia vahvoja IT-taitoja omaavalle käyttäjälle syvällisen analyysin toteuttamiseen. Tämä kuitenkin vaikeuttaa sen hyödynnettävyyttä käyttäjille, joilla ei ole aiempaa kokemusta markkinoinnin automaatiojärjestelmistä. 

  Muihin verrattaviin järjestelmiin verrattuna Marketo ei tue yhtä hyvin laskeutumissivujen ja lomakkeiden rakentamista. SalesForcen pohjalle rakennettu ratkaisu kuitenkin kompensoi tätä heikkoutta tarjoamillaan syvällisen analytiikan toteuttamismahdollisuuksilla.

  • Maksuton demo: kyllä
  • Ilmaisversioita ratkaisuista: ei
  • Suomalainen lokalisointimahdollisuus virheilmoituksissa: ei

  Pardot

  Pardot on SalesForcen valmistama ratkaisu, toisin kuin Marketo, joka on vain rakennettu sen pohjalta. Pardotista löytyy Hubspotin tavoin kaikki markkinoinnin automaatiojärjestelmiltä odotetut ominaisuudet.

  SalesForcen ratkaisuna Pardot integroituu SalesForce CRM -järjestelmän kanssa saumattomasti. Yleisesti sen integroituminen muiden järjestelmien kanssa voi kuitenkin olla haastavaa ja sen integrointi vaatii käyttäjiltä laajempaa osaamista järjestelmien integroinnista.

  Pardot on vertailtavista vaihtoehdoista kallein ratkaisu, mutta sen on arvosteluissa koettu pääasiassa tuottavan hintansa edestä arvoa käyttäjilleen. Pardotin aloitustason käyttäjien määrä on verratuista vaihtoehdoista pienin - järjestelmässä voi olla vain yksi käyttäjä ilman lisämaksua.

  • Maksuton demo: kyllä
  • Ilmaisversioita ratkaisuista: ei
  • Suomalainen lokalisointimahdollisuus virheilmoituksissa: ei automaattisesti, itse laadittavissa

  Haluatko lisätietoja?

  Lue lisää markkinoinnin automatisaation hyödyntämisen tärkeydessä yrityksissä blogistamme tai ota suoraan meihin yhteyttä ja tilaa maksuton sparraustuokio markkinoinnin automaatiosta!

  New Call-to-action

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!