<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markkinoinnin automaation hinta - mistä kustannukset koostuvat?

  Elsi Hirvonen
  26.2.2016 10:39

  markkinointiautomaation-hinta.png

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmän hankinnan jälkeen rahaa ja asiakkaita tulvii yritykseesi ovista ja ikkunoista ja markkinointiosasto voi ottaa rennosti? No ei aivan. Markkinointiautomaatio ei välttämättä ole järjestelmäinvestointina kalleimmasta päästä, mutta jotta se saadaan tehokkaasti käyttöön ja tuottamaan rahaa, täytyy siihen myös panostaa.

  Käytännössä kaikki markkinoinnin automaatiojärjestelmät ovat SaaS-palveluita (Software as a Service), eli niiden käytöstä maksetaan kuukausittain ilman valtavia kertainvestointeja. Markkinoinnin automaation hinta koostuukin yleensä kahdesta osasta; kuukausilisenssistä ja käyttöönottoon ym. palveluihin liittyvistä kustannuksista.

  Kuukausilisenssi

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmien hinnat vaihtelevat paljon. Paitsi että eri järjestelmät ovat eri hintaisia, on myös jokaisesta järjestelmästä olemassa eri tasoja, joiden kustannukset muodostuvat eri tavoilla.

  Järjestelmän kuukausittainen hinta on yleensä sidonnainen järjestelmän sisältämiin ominaisuuksiin ja kontaktimäärään. Esimerkiksi HubSpotissa käytettävät ominaisuudet luovat pohjahinnan, jonka lisäksi maksetaan kontaktimäärään perustuva lisäosuus, mikäli tasoon sisältyvä kontaktien määrä ei riitä.

  Kontaktihinnoittelun hyvä puoli on se, että järjestelmän hinta skaalautuu hoivattavien liidien määrän mukaan. Maksat aluksi vähemmän ja vasta kun liidien generointi alkaa toimia kunnolla, hinta nousee.

  Muista yleisimmistä järjestelmistä poiketen HubSpotin kuukausilisenssin lisäksi maksetaan muun muassa järjestelmän koulutuksen kattava käyttöönottomaksu, jolta vältytään, jos järjestelmä hankitaan HubSpot-kumppanilta, ei suoraan HubSpotilta.

  Järjestelmien hintoja vertailtaessa kannattaa kiinnittää siis huomiota siihen, mitkä ominaisuudet ovat oleellisia järjestelmällä tavoiteltavien hyötyjen saavuttamiseksi. Järjestelmien hintatasot koostuvat hyvin erilaisista ominaisuuksista, joten hintoja on hankalaa vertailla suoraan.

  Eri tasoihin sisältyviin ominaisuuksiin kannattaa tutustua huolella ja pohtia, mikä taso on yrityksesi käyttöön sopivin ratkaisu - tarpeeksi, mutta ei liian kattava. Pidä huoli, ettet ahnehdi liikaa. Muista, että työkalu on yhtä arvokas, kuin tulokset, joita se tuo. Käyttämätön tai tarpeeseen nähden liian laaja työkalu on aina kallis investointi.

  HubSpot alk. 185 € / kk + 480 € käyttöönottomaksu, jos järjestelmä ostetaan suoraan HubSpotilta

  Act-On alk. 490 € / kk

  Pardot alk. 1000 € / kk

  Oracle Eloqua alk. 2000 $ / kk

  Marketo alk. 895 $ / kk (Marketo ei kerro hintojaan, joten lähteenä käytetty arviointisivusto G2 Crowdia)

  Käyttöönotto ja muut tarvittavat palvelut

  Koulutus, hoivausketjujen rakentaminen, integraatiot ja migraatio muodostavat suurimman osan käyttöönottoon liittyvistä kustannuksista. Käyttöönottoprojektien hinnat liikkuvat yleensä satasista tuhansiin euroihin riippuen työnjaosta ja tarvittavista palveluista.

  Tarvittavien integraatioiden määrä ja monimutkaisuus vaikuttaa suuresti käyttöönoton kustannuksiin. Osaan suosituimmista CRM-järjestelmistä löytyy valmis yhteys, kun taas osaan se joudutaan rakentamaan kalliin integraatioprojektin kautta. Tähänkin on tosin tulossa muutosta mm. Flashnoden toimesta.

  Aina kun markkinoinnin automaatiojärjestelmää otetaan käyttöön, on hyvä varata riittävästi resursseja muun muassa seuraaviin tehtäviin:

  • Tekninen käyttöönotto (sivupohjat, asetukset yms.)
  • Sisällöntuotanto esimerkiksi liidien hoivauskampanjoihin
  • Kehitystyö
  • Järjestelmän käyttäjien koulutus
  • Testaus

  Käyttöönottoa itse tehtäessä on myös varattava riittävästi resursseja aiheen opiskeluun ja vastaan tuleviin ongelmiin, joihin ei välttämättä ole osattu varautua. Hyvä kumppani osaa varautua yllättäviinkin ongelmiin ja on todennäköisesti tehnyt mahdolliset virheet jo puolestasi.

  Järjestelmän hintaa pohdittaessa ei pidä unohtaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, koska tulette tarvitsemaan ajan kuluessa samaa osaamista, kuin käyttöönoton yhteydessä. Pystyttekö ylläpitämään järjestelmää ja tuottamaan automatisoinnin tueksi tarvittavat sisällöt omin avuin, vai kannattaako joitain tehtäviä ulkoistaa?

  Varmista käyttöönoton hinta yhteistyökumppaniltasi aina etukäteen. Ota myös selvää, millaisia palveluita heiltä on jatkossa saatavilla ja miten ne hinnoitellaan. Vertaile eri kumppaneita, heidän toimintatapojaan ja hinnoittelumallejaan.

  New Call-to-action

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!