<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markkinoinnin kehittäminen markkinointi- ja myyntisuppilon avulla

  Elsi Hirvonen
  31.8.2016 9:45

  markkinoinnin-ja-myynnin-roolit.png

  Markkinoinnin tärkeimmät tavoitteet johdetaan yrityksen liiketoimintatavoitteista. Miten se käytännössä tapahtuu ja miten tiedät, mitä asioita kehittämällä kasvatat yrityksenne myyntiä helpoiten?

  Ota yhdistetty markkinointi- ja myyntisuppilo hyötykäyttöön ja johda markkinointianne liiketoimintalähtöisesti.

  Markkinointi- ja myyntisuppilo tavoiteasetannassa

  Tavoitteiden tulisi aina perustua yrityksen liiketoimintatavoitteisiin. Myynnille se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, kuinka paljon myyntiä vuodessa on tehtävä. Modernilla markkinoinnilla pystytään tukemaan myyntiä suoraviivaisesti, kun molemmille, markkinoinnille ja myynnille, asetetaan yhteiset tavoitteet, joiden saavuttamisessa molemmilla on oma, selkeä roolinsa.

  Markkinointi- ja myyntisuppilon avulla liikeotimintatavoitteet voidaan pieniä helpommin mitattaviin osiin. Käydään tavoitteiden asentanta ja markkinoinnin ja myynnin kehittäminen suppilon avulla esimerkkiyrityksen kautta. Esimerkkiyrityksen tavoiteltava kuukausittainen markkinointi- ja myyntisuppilo konversioprosentteineen näyttää seuraavalta:

  tavoitesuppilo.png

  Konversioprosentit ovat aina ala- ja yrityskohtaisia, joten yleispäteviä, tavoiteltavia prosentteja on mahdotonta antaa. Suppiloon voidaan myös lisätä kaikki kyseisen yrityksen markkinointi- ja myyntiprosessin kannalta olennaisimmat vaiheet, kuten markkinointiliidit tai tehdyt tarjoukset.

  Markkinointi- ja myyntisuppilon kehittämistä ei pidä ikinä lopettaa siihen, kun tavoitellut konversioasteet kävijämäärät on saavutettu. Sen sijaan suppiloa tulee kehittää jatkuvasti keskittyen aina nimenomaan siihen vaiheeseen, joka milloinkin tuntuu takkuavan muita enemmän. 

  Esimerkkejä markkinointi- ja myyntisuppilon pullonkaulojen kehittämisestä

  Tapaus A

  suppiloA.png

  Tapaus A:ssa verkkosivujen kävijämäärä ja saatujen liidien jalostaminen eteenpäin on kiitettävällä tasolla. Sen sijaan kävijöiden muuntaminen liideiksi ontuu. Tavoitteisiin pääsemiseksi esimerkkiyritys päättää panostaa liidimäärän kasvattamiseen - ei kasvattamalla kävijämäärää, vaan pyrkimällä generoimaan nykyisestä kävijämassasta enemmän liidejä. Liikenteen laatuun ja sivujen konversio-optimointiin kiinnitetään huomiota.

  Tapaus B

  suppiloB.png

  Tapaus B:ssä markkinointi- ja myyntisuppilossa liidien jalostaminen myyntikelpoisiksi on heikohkolla tasolla. Ratkaisuksi kokeillaan markkinoinnin automaatiota ja automatisoitua liidien hoivausta. Siten liidit saavat heitä kiinnostavaa ja heille hyödyllistä sisältöä käyttöönsä ja siirtyvät todennäköisemmin ostoprosessissaan eteenpäin.

  Tapaus C

  suppiloC.png

  Tapaus C:ssä markkinointi- ja myyntisuppilon pullonkaula näyttäisi olevan kaupan klousauksessa. Myyntiliidejä saadaan, mutta jokin takkuaa heidän muuntamisessa asiakkaiksi. Esimerkkiyritys tarkastelee ja kehittää myyntiliidien laatua sekä pyrkii tehostamaan myyntityötään ja poistamaan ostamisen esteitä.

  Parasta markkinointi- ja myyntisuppilossa on se, että sen avulla yrityksen markkinointia ja myyntiä pystytään kehittämään kokonaisvaltaisena prosessina sen sijaan, että tuijotettaisiin pelkkiä kävijämääriä tai syntyneitä kauppoja. Kun markkinoinnilta ja myynniltä halutaan mahdollisimman kovia tuloksia, on niiden tiivis yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen ehdottoman tärkeää.

  New Call-to-action

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Liidien generointi

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!