<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markkinoinnin omat vs. liiketoiminnan mittarit

  Elsi Hirvonen
  13.1.2017 9:17

  markkinoinnin-liiketoiminta-mittarit.png

  Markkinoinnin mittarit voidaan jakaa karkeasti kahteen: markkinoinnin omat mittarit ja markkinoinnin liiketoimintamittarit. Molemmat ovat tärkeitä ja molemmilla on omat roolinsa, mutta mihin niitä kannattaa käyttää ja kenelle ne on tarkoitettu?

  Markkinoinnin toteutuksen mittaaminen

  Markkinoinnin omia, toteutuksen seurantaan tarkoitettuja mittareita voidaan keksiä loputtomasti. Olennaisinta on löytää kullekin yritykselle tärkeimmät mittarit kunkin toimenpiteen onnistumisen seurantaan.

  Mitä markkinoinnin omat mittarit ovat?

  Markkinoinnin omia mittareita voivat olla esimerkiksi:

  • avausprosentit (open rate)
  • klikkausprosentit (click-through rate)
  • tulos- eli konversioprosentit (conversion rate)
  • näyttökerrat
  • liidin hankintahinta

  Samantyyppisiä mittareita voidaan käyttää eri kanavissa: sähköpostissa, hakusanamainonnassa, sosiaalisessa mediassa, remarketingissa ja niin edelleen.

  Kenelle ja mihin mittarit on tarkoitettu?

  Markkinoinnin toteutuksen mittarit on tarkoitettu nimenomaan markkinoinnin tekijöiden käyttöön. Niiden avulla pystytään seuraamaan yksittäisten mainosten, sähköpostikampanjoiden tai kanavien toimivuutta ja kehittämään niitä entistä kustannustehokkaammiksi.

  Markkinoinnin yksittäisiin toimenpiteisiin keskittyvät mittarit eivät kuitenkaan kerro mitään markkinoinnin kokonaisvaltaisesta toimivuudesta tai vaikutuksesta yrityksen myyntiin tai liiketoimintaan.

  Markkinoinnin liiketoimintavaikutusten mittaaminen

  Markkinoinnin mittaamisesta puhuttaessa tarkoitetaan usein nimenomaan yllämainittuja markkinoinnin toteutukseen liittyviä mittareita. Vain harvassa yrityksessä kuitenkaan mitataan markkinoinnin vaikutusta yrityksen liiketoimintaan.

  Mitä markkinoinnin liiketoimintavaikutuksen mittarit ovat?

  Markkinoinnin liiketoimintavaikutuksiin keskittyviä mittareita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • asiakashankintahinta
  • markkinoinnin tuomat uudet asiakkaat
  • uudet asiakkuudet, joihin markkinointi on osallistunut
  • uudet asiakkaat markkinointikanavittain
  • markkinointi- ja myyntisuppilon sujuvuus

  Oikeiden mittarien löytäminen voi olla haastavaa. Tärkeintä on, että mittarit peilaavat markkinoinnille asetettujen liiketoimintatavoitteiden toteutumista.

  Kenelle ja mihin mittarit on tarkoitettu?

  Markkinoinnin liiketoimintavaikutuksista kertovat mittarit ovat erityisen tärkeitä niin markkinoinnin kokonaisvaltaisessa suunnittelussa kuin johdolle raportoinnissa. Kun markkinoinnin tehokkuutta halutaan tarkkailla isommassa kuvassa, edellyttää se muidenkin lukujen, kuin klikkausprosenttien, tarkkailua. Markkinoinnin tärkein tavoite on kuitenkin nimenomaan kasvattaa myyntiä, keinolla millä hyvänsä. Liiketoimintamittareiden avulla pystytään keskittymään olennaiseen, eli esimerkiksi asiakas- tai liidinhankintakustannusten pienentämiseen tai keskittämään panoksia parhaiten tuloksia tuottaviin kanaviin.

  Johtoa kiinnostaa, kuinka paljon kauppaa markkinoinnin avulla tehdään ja millaiseen hintaan verrattuna esimerkiksi kylmäpuheluiden kautta saatuihin kauppoihin. Markkinoinnin omia raportteja ja mainosten klikkausprosentteja on turha kiikuttaa toimitusjohtajan pöydälle, koska a) liiketoiminnalle niillä ei ole käytännössä mitään merkitystä ja b) klikkausprosentit eivät välttämättä kerro toimitusjohtajalle yhtään mitään.

  Joko te käytätte markkinoinnissanne liiketoimintaan keskittyviä mittareita? Ellette, nyt on korkea aika aloittaa. Ota ensimmäinen askel kohti järkevämpää markkinoinnin mittaamista lataamalla liiketoimintakriittisiin mittareihin keskittyvä maksuton Markkinoinnin mittaaminen - mittarit, joista toimitusjohtajakin kiinnostuu -opppaamme!

  Markkinoinnin mittaaminen - lataa opas!

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Markkinoinnin mittaaminen

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!