<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markkinoinnin raportointi - mistä on hyvä kuukausiraportti tehty?

  Elsi Hirvonen
  21.9.2016 8:49

  markkinoinnin-raportointi.png

  Markkinoinnin raportointi unohtuu helposti. Miksi? Suunnittelun ja toteutuksen lisäksi saatujen tulosten mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta markkinointia pystytään tekemään markkinoinnille asetettuja tavoitteita tukien. Jos markkinoinnin arvostusta yrityksessä halutaan kasvattaa, on sillä saadut tulokset myös pystyttävä osoittamaan numeroin.

  Kuukausittain täydennettävän raportin avulla näette selkeästi, mitkä kanavat ja toimenpiteet tuovat kuinkakin laadukkaita liidejä ja millaisin kustannuksin. Kuukausiraportista on myös helppoa katsoa, mihin suuntaan niin yksittäiset käytettävät keinot, kuin markkinointinne kokonaisuutena kehittyy.

  Luokaa kuukausittain täydennettävä raportointirunko esimerkiksi Exceliin tai Google Sheetsiin. Kun luvut kirjataan joka kuukausi samaan dokumenttiin sen sijaan, että joka kuukaudelle olisi oma, erillinen raporttinsa, markkinoinnin kehitystä pidemmällä aikavälillä on helpompaa seurata.

  Yleispätevää, kaikkien yritysten tarpeet kattavaa pohjaa on mahdotonta laatia, koska jokaisella yrityksellä on eri tavoitteet sekä käytettävät keinot ja kanavat. Toivottavasti oman raporttinne laadinta ja markkinointinne tärkeimpien lukujen raportointi kuitenkin helpottuu näillä vinkeillä!

  Millaisia asioita kuukausiraporttiin on hyvä kirjata?

  Raportissa on hyvä keskittyä kahdenlaisiin lukuihin: lukuihin, joilla seurataan markkinoinnin toimivuutta kokonaisuutena sekä lukuihin, jotka ohjaavat markkinoinnin konkreettista suunnittelua ja toteutusta.

  Markkinoinnin seuranta kokonaisuutena

  Kun markkinoinnin tuloksia ja kehitystä halutaan tarkastella kokonaisuutena, olennaisia lukuja kuukausiraporttiin kirjattavaksi ovat muun muassa seuraavat:

  Verkkosivujen kävijämäärä

  Sivuston kävijämäärää ei kannata pitää järin olennaisena markkinoinnin mittarina. Kävijämäärä kertoo lähinnä yrityksen tunnettuudesta ja sivuston löydettävyydestä. Kävijämäärää on kuitenkin hyvä mitata ja siitä on hyötyä esimerkiksi tarkasteltaessa sitä, kuinka tehokkaasti sivustonne onnistuu muuntamaan kävijät liideiksi.

  Generoidut liidit

  Liidit ovat yksi markkinoinnin olennaisimmista mittareista, koska niiden saaminen helpottaa suoraan myyjien työtä. Liidien määrä ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan niissäkin tärkeämpää on laatu. Myynnin kannalta on järkevämpää saada 10 liidiä, joista saadaan 2 uutta asiakasta kuin 100 liidiä, joista vain yksi päätyy ostamaan.

  Myyntiin edenneet liidit

  Myynnin pöydälle päätyvät liidit ovat niitä arvokkaimpia. Jos liidien laatu on niin huonoa, ettei niitä lasketa myyntiliideiksi, kannattaa liidien laatuun ehdottomasti panostaa. Muista tarkistaa aina myynniltä heille asti edenneiden liidien laatu, jotta oikeat liidit päätyvät myynnin käsittelyyn oikeassa vaiheessa ostoprosessiaan.

  Uudet asiakkaat

  Uusien asiakkuuksien syntyminen on markkinoinnin tärkein tavoite - ei kävijämäärän kasvattaminen tai mahdollisimman monen blogiartikkelin tuottaminen. Markkinoinnin mittaamisessa ja sen tulosten raportoinnissa keskitytään turhan usein toisarvoisiin asioihin, vaikka uudet asiakkaat ovat ne, jotka tuovat yritykseen rahaa.

  Uudet asiakkaat, jotka ovat tulleet markkinoinnin kautta

  Markkinoinnin suoraa vaikutusta myyntiin on helpointa mitata sillä, kuinka moni uusista asiakkaista on päätynyt yrityksen pariin markkinoinnin kautta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että liidin ensimmäinen kosketuspiste on ollut somessa jaettu blogiartikkeli tai AdWords-mainostettu pikaopas. Markkinoinnin merkitystä liidien kypsyttelyssä kohti ostovalmiutta tai lisämyynnin tekemisessä nykyasiakkaille ei missään nimessä pidä myöskään unohtaa!

  Liidien läpimenoaika

  Liidien läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu liidin saamisesta siihen, että liidistä syntyy kauppa. Läpimenoajalla voidaan mitata esimerkiksi liidien hoivauksen ja myyntiprosessin toimivuutta tai sitä, missä vaiheessa ostoprosessia potentiaaliset asiakkaat saadaan napattua liideiksi. Jos keskimääräinen liidien läpimenoaika muuttuu ajan saatossa merkittävästi, kertoo se positiivisista tai negatiivisista muutoksista yrityksen markkinointi- ja myyntiprosessissa.

  Konversioprosentit

  Konversioproseteilla on helpointa seurata eri vaiheiden kehitystä. Olennaisia mitattavia vaiheita ovat esimerkiksi kävijästä liidiksi, liidistä myyntiliidiksi ja myyntiliidistä asiakkaaksi muuntuminen. Konversioprosentteja kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös tarkemmassa toimenpiteiden, kanavien, kampanjoiden, mainosten, laskeutumissivujen, toimintakehotusten jne. toimivuuden seurannassa.

  Markkinoinnin toteutusta ohjaavat luvut

  Jotta mittaamisesta olisi hyötyä myös markkinoinnin suunnittelulle, kehitykselle ja toteutukselle, tulee mittaaminen viedä pidemmälle. Yksityiskohtaisemmin on hyvä perehtyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  Kävijät ja liidit kanavittain

  Mistä kanavista tulee eniten liikennettä? Entä mistä kanavista saaduista kävijöistä kuinkakin suuri osa muuntuu liideiksi? Kanavien seuranta auttaa keskittämään markkinointipanokset kanaviin, joista saadaan eniten laadukkaita kävijöitä tai kehittämään kanavia, joiden hyödyntäminen vielä ontuu. Kehityksen tuloksia on myös helppoa seurata kuukausittain täydennettävästä raportista. Seuratkaa ainakin hakukoneita, maksettua mainontaa, somekanavia, sähköpostia ja suoraa liikennettä.

  Liidi- ja asiakashankintahinta kanavittain

  Kun on tiedossa, kuinka paljon rahaa laitetaan esimerkiksi AdWords- tai Facebook-mainontaan, voidaan näppärästi laskea suoraan hinta kanavasta saadulle liidille. Yksinkertaistetusti voidaan myös laskea syntyneiden asiakkuuksien ensimmäisen kosketuspisteen kautta, kuinka paljon uuden asiakkaan hankintahinnaksi mistäkin kanavasta muodostuu.

  Erilaisten kampanjoiden ja mainosten toimivuus

  Yksittäisten mainoskampanjoiden tehoa on ehdottoman tärkeää mitata myös. Useimmista mainostyökaluista saadaan kattavasti dataan, mutta olennaisin data on kätevää siirtää myös kuukausiraporttiin, jotta pidempikestoisten kampanjoiden toimivuutta voidaan seurata näppärästi myös pidemmällä aikavälillä. Seuratkaa mainosnäyttöjä, klikkejä, generoituja liidejä, klikkihintoja sekä, viimeisimpänä mutta tärkeimpänä, liidihintoja.

  Yksittäisten verkkosivujen toimivuus

  Mitä sivuja katsotaan eniten? Löytävätkö kävijät sivuston olennaisimmille sivuille, kuten laskeutumis- ja palvelusivuille? Kirjatkaa rapottiin kuukausittain esimerkiksi 10 suosituinta sivua. Siten pystytte seuraamaan esimerkiksi sitä, onnistutaanko halutuille sivuille ajamaan ajan saatossa enemmän liikennettä.

  Suosituimmat liidimateriaalit

  Tutkailkaa kuukausittain, mitkä ovat suosituimmat laskeutumissivut, mitä materiaaleja ladataan eniten ja millä laskeutumissivuilla on kovimmat konversioprosentit. Hyödyntäkää dataa suosituimmista materiaaleista ja toimivimmista laskeutumissivuista sivujen kehittämisessä ja liidimateriaalien tuotannossa.

  Suosituimmat blogiartikkelit

  Mitä artikkeleita luetaan eniten? Pysyykö pinnalla kuukaudesta toiseen samat artikkelit? Suosituimmat blogiaritkkelit määrätytyvät toki suureksi osaksi hakukoneoptimoinnin onnistumisen perusteella, mutta myös kohderyhmäänne kiinnostavimpien aiheiden perusteella. Ottakaa suosituimmista blogartikkeleista apuja niin blogin aiheiden valintaan kuin hakukonenäkyvyyden kasvattamiseen.

  Hakutulossijoitukset tärkeimmillä avainsanoilla

  Jokaisen verkossa toimivan yrityksen kannattaa määritellä yritykselleen olennaisimmat avainsanat ja seurata, kuinka korkealle niillä milloinkin sijoitutaan. Hakutulokset elävät koko ajan, joten kerran jollain termillä saavutettu kärkisijoitus ei ole ikuinen. Jotta halutuilla avainsanoilla saadaan liikennettä sivustolle kuukaudesta toiseen, on sivustoa optimoitava jatkuvasti.

  Kattava kuukausiraportointi saattaa tuntua raskaalta ja turhalta työltä. Kun raportin täyttämisestä tekee kuukausittaisen rutiinin, se alkaa käydä käden käänteessä. Varsinainen hyöty raportoinnista kuitenkin saadaan vasta, kun sitä myös käytetään markkinoinnin kehittämiseen - ei pelkkänä arkistojen täytteenä. Lue lisää markkinoinnin mittaamisesta täältä.

  New Call-to-action

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Markkinoinnin mittaaminen

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!