<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen SMART-kaavan avulla

kirjoittanut Elsi Hirvonen 11.5.2016 13:51

smart-tavoite.png

Liiketoimintaa ja myyntiä tukevan markkinoinnin perusta ovat järkevästi asetetut markkinointitavoitteet. Markkinoinnin tavoitteiden määrittelyssä voidaan käyttää apuna esimerkiksi siihen tarkoitettuja kaavoja. Yksi toimivista malleista on SMART-kaava. Mitä SMART tarkoittaa ja miten hyödynnän sitä tavoitteiden asettamisessa?

S = Specific

SMARTin S tarkoittaa sitä, että hyvä markkinointitavoite on riittävän tarkasti määritelty ja yksityiskohtainen. Tavoitteesta tulee käydä ilmi, miksi se on tärkeä, kuka siitä on vastuussa, mitä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa ja niin edelleen. Jos tavoite on liian laajasti määritelty ja ylimalkainen, on vaikeaa esimerkiksi määritellä, milloin se on saavutettu.

M = Measurable

M tarkoittaa sitä, että tavoitteen on oltava mitattavissa jollain selkeällä mittarilla. Tavoitteesta tulee käydä ilmi, kuinka monta tai miten paljon tarkoittaa sitä, että tavoite on saavutettu. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kasvattaminen on huono tavoite. Parempi tavoite sen sijaan on se, että asiakastyytyväisyysmittauksen keskiarvosanan on oltava asteikolla 1-5 vähintään 4,1.

A = Attainable

Attainable tarkoittaa sitä, että markkinointitavoitteen on oltava saavutettavissa. Tavoitteet on toki hyvä asettaa korkealle, mutta tavoitteet on kuitenkin tehty saavutettaviksi. Asetettuihin tavoitteisiin on vaikeaa suhtautua vakavissaan, jos niiden tietää olevan epärealistisia ja täysin saavuttamattomissa. Liian kunnianhimoiset tavoitteet ovat siis merkityksettömiä.

R = Relevant

Ehkä kaikista tärkeintä on, että tavoite on yrityksen liiketoimintatavoitteiden kannalta relevantti. Auttaako markkinointitavoitteen saavuttaminen yrityksen liiketoimintaa? Miten? Tukeeko tavoitteeseen pyrkiminen myyntiä? Jos tavoitteen saavuttamisesta saatava hyöty on luokkaa “ihan kiva”, tavoite on huono. Aseta vain tavoitteita, joiden saavuttaminen on oikeasti tärkeää.

T = Time-bound

Tavoitteen toteutumiselle on pystyttävä määrittämään aikataulu. Jos tavoite on pelkästään, että asiakastyytyväisyyden keskiarvosanan tulee olla 4,1, voidaan tavoitteen toteutumista venyttää loputtomiin. Jos tavoitetta täydennetään sillä, että Q2:n asiakastyytyväisyysmittauksessa arvosanan on oltava 4,1, tavoite on taas paljon parempi.

Markkinointitavoitteet voivat olla käytännössä mitä tahansa, kunhan ne täyttävät SMART-kaavan ehdot. Suosittelemme silti lähtemään liikkeelle liiketoimintatavoitteista ja johtamaan markkinoinnin tavoitteet niistä. Helpointa onkin hyödyntää markkinoinnin tavoitteiden pohjana markkinointi- ja myyntisuppiloa. Lue lisää markkinoinnin mittaamisesta täältä.

Ps. Jos haluat lisätietoa markkinoinnin tavoitteiden määrittelystä ja tuloksekkaasta markkinoinnin tekemisestä, lataa maksuton Markkinointipäällikön käsikirjamme!

New Call-to-action

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi

Uusimmat artikkelit

Onko sinulla kysyttävää B2B-markkinoinnista?Tilaa maksuton markkinoinnin sparraushetki!

 

 

skydive3.jpg
author avatar

Kirjoittanut Elsi Hirvonen

Seuraa minua somessa