<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Markki­nointi­­tekno­logian hankinta – 4 vinkkiä markkinointi­päättäjälle

  Hanna Kuusisto
  17.4.2019 14:02

  Blogi: Markkinointiteknologian hankinta - 4 vinkkiä markkinointipäättäjälle

  Markkinointiteknologialla (Marketing technology, Martech) viitataan erilaisiin teknologisiin tai digitaalisiin ratkaisuihin, joita käytetään markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja mittaamiseen. Kuten määritelmästä voi päätellä, markkinointiteknologioita on tarjolla loputon määrä: sosiaalisen median käyttöön suunnatuista työkaluista sähköpostimarkkinointijärjestelmiin ja asiakkuudenhallintajärjestelmistä budjetointityökaluihin.

  Markkinointiteknologiat ovat kehittyneet hurjaa vauhtia ja esimerkiksi tekoälyn käyttäminen markkinointiteknologioissa yhä yleisempää. Erilaisissa markkinoinnin käyttöön suunnatuissa järjestelmissä on tarjolla toinen toistaan uskomattomampia ominaisuuksia. Tämän seurauksena teknologian hankinta saattaa muuttua shoppailuksi, jossa yksittäiset hienot ominaisuudet johdattavat hankintaprosessin väärille raiteille ja lopputuloksena hankittu järjestelmä ei todellisuudessa tue markkinoinnin tavoitteita vaan on ns. markkinoinnin leikkikalu.

  Jotta löydät juuri teidän yrityksellenne sopivan ratkaisun, kannattaa hankintaan käyttää aikaa. Pohtimalla tarkkaan mm. miksi ja millaisen markkinointiteknologian tarvitsette varmistat, että rahallinen ja ajallinen investointi ei mene hukkaan, vaan tuo arvoa yrityksellenne useiden vuosien ajan.

  4 vinkkiä yrityksen tavoitteita tukevan markkinointi­teknologian hankintaan

  1. Mieti, mihin tarpeeseen olet hankkimassa markkinointi­teknologian.
  2. Kartoita, mitä erityisvaatimuksia sinulla on markkinointi­teknologialle?
  3. Osallista järjestelmän tulevat käyttäjät hankintaprosessiin.
  4. Hyödynnä asiantuntijoiden osaamista.

  1. Mieti, mihin tarpeeseen olet hankkimassa markkinointi­teknologiaa

  Huolellinen tarpeen kartoitus auttaa ohjaamaan hankintaprosessin alusta lähtien oikeille raiteille ja oikeiden järjestelmien pariin valtavassa vaihtoehtojen meressä. Tarpeet kannattaa peilata markkinoinnin tavoitteisiin tukeeko hankinta markkinoinnin ja yrityksen tulevaisuuden näkymiä?

  Kartoita ensin, mitä järjestelmiä markkinoinnilla on jo käytössä ja mitä tarvittavia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia näistä järjestelmistä puuttuu. Puutteiden kartoittamisen jälkeen kannattaa selvittää mahdollisuus olemassa olevien järjestelmien laajentamiseen esimerkiksi uusilla moduuleilla tai lisenssiä korottamalla. Joskus jo käytössä oleva järjestelmä saadaan taipumaan tarpeeseen eikä uuden järjestelmän hankinta ole välttämätöntä.

  Markkinoinnin pääasiallinen tehtävä on tukea yritystä sen tavoitteissa ja sen vuoksi markkinoinnin mittaaminen on yksi tärkeimmistä toiminnoista. Uusien järjestelmien hankinnassa onkin suositeltavaa ottaa huomioon tämä usein vähemmälle huomiolle jäävä näkökulma. Millaiset mittaamisen ja raportoinnin ominaisuudet uudesta järjestelmästä löytyy ja riittävätkö ne markkinoinnin tuloksellisuuden määrittämiseen?

  2. Kartoita, mitä erityisvaatimuksia sinulla on markkinointi­teknologialle?

  Ennen varsinaisen vertailun aloittamista on hyvä listata mahdolliset erityisvaatimukset markkinointiteknologialle. Nämä seikat auttavat rajaamaan erilaisten vaihtoehtojen joukkoa kapeammaksi ja sulkemaan kokonaan sopimattomat järjestelmät vertailujoukon ulkopuolelle.

  Pitääkö teknologian olla esimerkiksi integroitavissa yrityksenne muihin käytössä oleviin järjestelmiin? Paljonko käyttäjiä järjestelmällä tulee olemaan ja millainen järjestelmäarkkitehtuurin pitää olla?

  Integrointimahdollisuuksien selvittäminen on yksi kriittisimmistä asioista teknologian hankinnassa. Sujuva tiedonkulku eri järjestelmien välillä tehostaa markkinoinnin kokonaisvaltaista prosessia ja aikaa säästyy päivittäisessä työskentelyssä.

  3. Osallista järjestelmän tulevat käyttäjät hankinta­prosessiin

  Uusien teknologioiden käyttöönotto saattaa aiheuttaa vastustusta yrityksessä erityisesti silloin, jos niiden käytölle ei nähdä hyötyä. Kaikki uuden hankittavan teknologian kanssa tulevaisuudessa työskentelevät henkilöt kannattaa ottaa mukaan jo hankintaprosessin alussa. Tämä kasvattaa sitoutumista hankintaan ja parantaa sen onnistumismahdollisuuksia.

  Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö on kriittistä erityisesti silloin, kun markkinoinnin fokus siirtyy liidien generointiin ja roolit lähestyvät toisiaan. Samoin markkinoinnin ja johdon välisen yhteistyön tiivistäminen auttaa markkinointia tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Tästä syystä myynti ja johto kannattaa ottaa mukaan uuden teknologian hankintaan.

  4. Hyödynnä asiantuntijoiden osaamista ja referenssejä

  Useat teknologiatoimittajat tarjoavat maksuttomia introja ja demoversioita järjestelmistään. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, kun vaihtoehtojen joukko on saatu rajattua muutamaan eri järjestelmään. Myös referenssit ovat hyvä keino arvioida teknologian sopivuutta oman yrityksen käyttöön.

  Markkinoinnin automaatio­järjestelmän hankinta edessä?

  Monet markkinoinnin tarpeet ratkeavat kattavalla markkinoinnin automaatiojärjestelmällä. Tutustu maksuttoman oppaamme avulla markkinoinninautomaatiojärjestelmän mahdollisuuksiin ja poimi vinkit järjestelmän hankintaan.

  New Call-to-action

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Markkinoinnin automaatio

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!