<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi ja miten luoda ostajapersoona?

kirjoittanut Jani Hovila 29.9.2015 10:42

ostajapersoonat-powermarkkinointi

Markkinoinnin pitäisi aina perustua kohderyhmän tuntemukseen. Et voi kirjoittaa tehokasta markkinointiviestiä, jos et tiedä, kuka kohdehenkilösi on. Mikä on kohdehenkilösi ongelma, johon sinulla on tarjota ratkaisu? Missä ostoprosessin vaiheessa hän on?

Markkinointi alkaa kohderyhmän ymmärtämisestä ja sitä kautta ostajapersoonien määrittämisestä. Ostajapersoonat nousevat vielä tärkeämmiksi silloin, kun puhutaan onnistuneesta markkinoinnin automatisoinnista tai sisältömarkkinoinnista. Tällöin ostajapersoonien tunnistaminen, dokumentointi ja ymmärtäminen ovat avain koko homman onnistumiselle.

Mikä on ostajapersoona?

Ostajapersoona on yleistys henkilöistä, joiden toivot ostavan yrityksesi tuotteita tai palveluita. Ostajapersoona on siis kohderyhmääsi kuuluvien henkilöiden ominaisuudet tiivistettynä yhdeksi, kuvitteelliseksi tavoiteltavaksi asiakkaaksi. Ostajapersoona kuvaa asiakkaidesi haasteista, tottumuksia, sekä taustoja.

Kaikkia yrityksen tarvoittelemia asiakkaita ei suinkaan ole järkevää sulloa aina yhteen ostajapersoonaan. Mitä laajempi tuotevalikoima ja moninaisempi asiakaskunta yrityksellä on, sitä useampia ostajapersoonia on yleensä järkevää hyödyntää.

Keinoja ostajapersoonien määrittelemiseksi:

 • Haastattele potentiaalisia asiakkaita

 • Kysele myyjiltä heidän näkemyksiään

 • Seuraa käytöstä messuilla, myyntikäynneillä ja verkossa

 • Hae taustatietoa Google-hauista, hakusanatutkimuksesta ym.

Mitä hyötyä tarkoista ostajapersoonista on?

Ostajapersoonat auttavat sinua ymmärtämään kohderyhmääsi ja siihen kuuluvia henkilöitä. Jos kohdennat markkinointisi yrityksille, joiden liikevaihto on 1-5 miljoona euroa, menet metsään. Jos sen sijaan suuntaat kampanjasi korkeakoulutetulle IT-yrityksen markkinointipäällikölle, jolla on vaikeuksia muuntaa verkkosivuston kävijät liideiksi, olet lähempänä onnistumista. 

Haluatko lisätietoa ostajapersoonien hyödyntämisestä sisältömarkkinoinnissa? Katso maksuton webinaaritallenne!

Miten aloitat ostajapersoonien määrittämisen?

Ostajapersoonan määrittäminen on iteratiivinen prosessi - ostajapersoonia tulee tarkastella tietyin väliajoin uudelleen. Listasin alle peruskysymyksiä, joita voidaan hyödyntää ostajapersoonien määrittämisessä.

Taustakysymykset:

 • Sukupuoli?

 • Ikä?

 • Asema yrityksessä?

 • Koulutustausta?

 • Perhe?

 • Omistaja vai ei?

 • Minkälainen auto?

 • Mitä harrastaa?

Syventävät kysymykset:

 • Minkälainen vastuu työssä? Vastaako asiakashankinnasta? Onko tulosvastuussa?

 • Minkälaisten ongelmien kanssa hän painii usein?

 • Mitä ongelmia palvelusi / tuotteesi heille ratkaisee?

 • Onko tuotteesi heille tärkeä vai enemmänkin ”kiva olla”?

 • Mitä tavoitteita heillä on?

 • Mitä he arvostavat?

 • Missä muodossa he hakevat / omaksuvat informaatiota?

 • Minkälaiset perustiedot heillä on toimialastanne?

 • Minkälaiset ennakkokäsitykset heillä on toimialastanne?

 • Suurimmat ostamisen esteet / pelot ostamiselle?

 • Minkälaisia lainauksia voisit kuulla heidän suustaan?

 • Muuta mieleen tulevaa

Saat lisätietoa ostajapersoonien laatimisesta ja hyödyntämisestä maksuttomasta webinaaristamme!

New Call-to-action

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi

Uusimmat artikkelit

Onko sinulla kysyttävää B2B-markkinoinnista?Tilaa maksuton markkinoinnin sparraushetki!

 

 

skydive3.jpg
author avatar

Kirjoittanut Jani Hovila

Toimitusjohtaja, innostuja ja markkinoija.

Seuraa minua somessa