<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Miksi markkinoinnin automatisointi epäonnistuu?

  Elsi Hirvonen
  14.12.2016 9:33

  markkinoinnin-automaatiojarjestelman-kayttoonoton-epaonnistuminen.png

  Valitettavan usein kuulee epäonnistuneista markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotoista, joissa järjestelmän hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen tai siitä ei ole saatu toivottua hyötyä. Jotta välttäisitte yleisimmät syyt epäonnistumiseen, listasin tähän artikkeliin 5 yleisintä markkinoinnin automaatiota käyttöönotettaessa tehtävää virhettä. Olkaa hyvät! 

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotto suunnitelmissa? Suosittelemme ehdottomasti lukemaan maksuttomanon oppaamme markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotosta!

  1. Markkinointiprosessi ei tue automaatiojärjestelmää ja päinvastoin.

  Yksi tärkeimmistä asioista varmistaa ennen markkinoinnin automaatiojärjestelmän hankkimista on se, että nykyiset markkinointiprosessinne tukevat markkinoinnin automatisointia. Tällä tarkoitan yksinkertaisimmillaan sitä, että prosessi sisältää rutiininomaisia työvaiheita, jotka pystytään automatisoimaan järjestelmällä.

  Sama pätee toki myös toisinpäin. Järjestelmiä on vaikka millaisia. Pystytäänkö valitsemallanne järjestelmällä automatisoimaan niitä toimenpiteitä, jotka vievät turhaa aikaa manuaalisesti tehtynä? 

  Mitä kaikkea markkinoinnin automaatiojärjestelmällä voi automatisoida? Lue tästä artikkelista! 

  2. Markkinoinnin automatisoinnille ei ole asetettu selkeitä tavoitteita.

  Jos on epäselvää, miten järjestelmän käyttöönotosta halutaan hyötyä, ei siitä pystytä ottamaan täyttä hyötyä irti. Olennaista on myös tuntea järjestelmä niin hyvin, että ylipäänsä tiedetään, miten sen käyttöönotto voi edesauttaa tavoitteidenne saavuttamista.

  Markkinoinnin automatisoinnin hyödyllisyydestä tai hyödyttömyydestä ei myöskään saada tietoa, jos sille ei ole asetettu tavoitteita. Vain niitä seuraamalla tiedetään, kuinka kannattavaa automatisointiin panostaminen on.

  3. Järjestelmä hankitaan liian varhaisessa vaiheessa.

  Yksi yleisimmistä syistä hankkia markkinoinnin automaatiojärjestelmä on liidien käsittelyn ja hoivauksen helpottuminen. Järjestelmästä ei kuitenkaan saada odotettua hyötyä, mikäli liidien generointi ontuu, eli liidejä ei saada kuukausittain riittävää määrää. Jos liidejä tulee vain vähän, on niiden käsittely tehokkaampaa käsityönä, ei hintavalla ja työläällä järjestelmällä.

  Ensin tulee siis laittaa perusteet kuntoon, ennen kuin markkinointia kannattaa edes yrittää viedä seuraavalle tasolle uuden järjestelmän avulla. Jotkut markkinoinnin automaatiojärjestelmät, kuten HubSpot, auttavat toki myös kävijämäärän kasvattamisessa ja liidien generoinnissa. Olennaisinta onkin edetä automatisoinnissa vaihe vaiheelta, eikä yrittää haukata kerralla liian suurta palaa. 

  Mikä HubSpot? Lue lisää järjestelmästä täältä!

  4. Resursseja automatisoinnissa tarvittavan sisällön tuotantoon ei ole.

  Käytännössä kaikki markkinoinnin automaatiojärjestelmällä tehtävät toimenpiteet vaativat tuekseen sisältöä. Liidien hoivaus, sähköpostimarkkinointi, blogin ylläpito tai somen päivitys ei onnistu ilman jatkuvaa sisällöntuotantoa.

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmän on turha odottaa tuovan tuloksia itsestään. Vaikka järjestelmä hoitaa jotkut toimenpiteet itsestään, tarvitaan sen “virittämiseen” kuitenkin ihmistä. Automaatiojärjestelmän käyttöönotto ei tarkoita sitä, ettei markkinoijia enää tarvita. Se vain laajentaa markkinoijien työnkuvaa, kärjistetysti ilmaistuna, liukuhihnatyöntekijästä laadunvalvojaksi, sisällöntuottajaksi ja insinööriksi.

  5. Markkinoinnin automatisointia lähestytään liian teknologialähtöisesti.

  Vaikka markkinoinnin automatisointi tarkoittaa käytännössä uuden järjestelmän hankintaa, ei siihen pidä suhtautua pelkkänä IT-hankkeena. Pelkästään markkinoinnin tekijöiden ja mahdollisesti IT-osaston lisäksi projektiin on ehdottoman tärkeää ottaa mukaan vähintään myynti ja liiketoimintajohto.

  Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tulee nähdä välineenä tehostaa liiketoimintaa ja siirtää markkinoinnin ja myynnin resursseja tuottavampiin tehtäviin, ei koko projektin keskipisteenä. Siksi käyttöönotossa on huomioitava paljon enemmän, kuin pelkät tekniset lähtökohdat. Järjestelmä itsessään ei helpota kenenkään työtä. Se tekee sen vain, jos sen käsketään tehdä niin.

  Jos järjestelmää ei hyödynnetä täysipainoisesti ja sen kaikkea potentiaalia ei oteta käyttöön, on uusi järjestelmä pelkkä hyödytön kuluerä. Kun huomioitte nämä seikat hyvissä ajoin ennen järjestelmän hankintaa, se tulee todennäköisesti sujumaan paremmin ja tulette hyötymään uudesta järjestelmästänne paljon enemmän.

  New Call-to-action

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!