<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Millaista on työskennellä projektipäällikkönä PowerMarkkinoinnilla?

  PowerMarkkinointi
  14.11.2016 12:08

  projektipaallikon-tyo.png

  Projektipäällikön työ PowerMarkkinoinnilla on itsenäistä ja vastuullista, mutta toisaalta myös hyvin palkitsevaa. Vaikka meillä projektipäälliköt kantavat myös markkinointikonsultin titteliä, eivät päivät koostu pelkästä konsultoinnista, vaan myös aidosta tekemisestä, jolla lopulta on merkitystä. Meidän lempisanontamme onkin “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta kokonaan tekemättä.”, joka kuvaa hyvin myös projektipäällikön työtä.

  Millaista on työskennellä projektipäällikkönä PowerMarkkinoinnilla ja millaisista tehtävistä työpäivät koostuvat?

  Millaisista tehtävistä projektipäällikön työnkuva koostuu?

  Projektipäällikön työnkuva on PowerMarkkinoinnilla hyvin vaihteleva eikä yksikään päivä ole samanlainen. Työpäivät kuluvat suurilta osin asiakasprojektien suunnittelun, kehityksen ja käytännön toteutuksen parissa. Työpäiviin mahtuu muun muassa sisällöntuotantoa, asiakaspalavereita ja raportointia - unohtamatta tietenkään työkavereiden kanssa taukojumppailua ja muuta hassuttelua!

  Käytännössä jokainen projekti on erilainen ja projektipäällikön tehtävä on vastata paitsi projektien sisällön suunnittelusta, myös konkreettisten toimenpiteiden toteutuksesta projektin alussa asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Nämä toimenpiteet pitävät sisällään muun muassa pikaoppaiden, blogiartikkeleiden sekä verkkosivutekstien kirjoitusta ja taittoa, some-markkinointia, sähköpostimarkkinointia ja AdWords-mainonnan kehitystä. Iso osa edellä mainituista toimenpiteistä saadaan käytäntöön markkinoinnin automaatiojärjestelmän, kuten HubSpotin avulla. Projektipäällikkö onkin usein vastuussa asiakkaan markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönotosta, koulutuksesta sekä kehityksestä asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

  Tulosvastuullisena markkinointikumppanina asiakasprojektien tulokset ovat meille jopa elintärkeitä, siksi niiden analysointiin käytetään myös aikaa. Tulokset ohjaavat toimintaamme eteenpäin ja antavat meille valmiuksia kehittää asiakasprojekteja entistä tuloksekkaampaan suuntaan. Suunnitelmat tehdään aina asiakkaan tavoitteet ja saadut tulokset mielessä pitäen. Pelkästään yksittäisen projektin tulosten seurannan lisäksi projektipäällikön on pysyttävä ajan tasalla asiakkaan toimialan ja ylipäätään markkinoinnin trendeistä. Tärkeää on myös jakaa omaa osaamistaan asiakkaille ja kouluttaa heitä - siitä hyötyvät molemmat osapuolet.

  Projektipäällikön tehtävät eivät rajoitu PowerMarkkinoinnilla pelkkään asiakastyöhön, vaan pienessä yrityksessä kaikki osallistuvat luonnollisesti “vähän kaikkeen”. Asiakastyön lisäksi he esimerkiksi tuottavat sisältöä PowerMarkkinoinnin omaan blogiin ja osallistuvat sisäisten prosessien kehittämiseen.

  Millaisia ominaisuuksia hyvällä projektipäälliköllä on?

  Hyvä projektipäällikkö tarvitsee hyviä projektinhallintataitoja, itsenäistä työotetta, omien työtapojen tuntemusta sekä kykyä hallita ajankäyttöään. On pystyttävä pitämään ilmassa monta palloa samaan aikaan ja pysymään ajan tasalla monista asioista.

  Projektipäällikön viestintätaitojen on oltava lähestulkoon huipussaan - sekä kirjallisen että suullisen viestinnän osalta. Asiakkaiden kanssa palaveerataan puhelimitse tai kasvokkain vähintään kerran viikossa ja muuta viestinvaihtoa käydään sitäkin enemmän. Koska projektipäälliköt vastaavat itse omista asiakkaistaan, tarvitaan kommunikointiin myös tietynlaista rohkeutta ja itsevarmuutta. Projektipäällikön on pystyttävä vakuuttamaan asiakas siitä, mitä milloinkin on kannattavinta tehdä tai toisaalta jättää tekemättä. Kirjalliset viestintätaidot taas pääsevät oikeuksiinsa erityisesti sisällöntuotannossa: vaikka asiakkaat ovat hyvin erilaisilta toimialoilta, on projektipäällikön pystyttävä käytännössä tuottamaan mistä tahansa aiheesta tasalaatuista sisältöä.

  Työssä tarvitaan myös hyvää järjestelmäosaamista. PowerMarkkinoinnilla käytettävistä järjestelmistä suurimmassa roolissa on HubSpot. Tämän lisäksi käytössä on myös muita omia sekä asiakkaiden järjestelmiä tilanteesta ja projektista riippuen. Tietynlainen “herkkyys” omaksua uusia järjestelmiä nopeasti on ehdottomasti hyödyksi projektipäällikön työssä.

  Miten PowerMarkkinointi eroaa työpaikkana muista yrityksistä?

  PowerMarkkinoinnilla vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. PowerMarkkinonnilla pystyy oikeasti määrittelemään itse esimerkiksi sen, milloin ja missä tekee työnsä, mihin suuntaan omaa osaamistaan haluaa kehittää tai millaisiin tehtäviin haluaa erityisesti keskittyä. Yrityksen toimintaan pääsee myös aidosti itse vaikuttamaan.

  Vaikka projektipäälliköt ovat käytännössä yksin vastuussa omista asiakkuuksistaan, ketään ei kuitenkaan koskaan jätetä yksin oman onnensa nojaan. Apua pystyy kysymään koska vain ja keneltä tahansa - ja sitä myös saa. Sparraajia löytyy aina.

  Pienessä yrityksessä jokaisen panoksella on väliä. Jos et tee töitä, se tottakai näkyy. Mutta jos olet oikeasti motivoitunut, siitä myös palkitaan. Vaikka PowerMarkkinoinnilla on etätyömahdollisuus, toimistolle on oikeasti kiva tulla.

  PowerMarkkinointi eroaa työnantajana myös siinä suhteessa, että olemme todella tiivis porukka - ihan aidosti ja oikeasti. WhatsApp-ryhmä laulaa iltaisin muistakin kuin työasioista ja vapaa-aikaakin vietämme mielellämme yhdessä - pikkujouluista ja kesäpäivistä nyt puhumattakaan! Erinomaisesta työyhteisöstä saa kummasti voimaa!

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta PowerMarkkinointi työpaikkana

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!