<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Näin aloitat Reddit-mainonnan

  Heini Kaisto
  3.11.2017 14:50

  Reddit mainonta

  Reddit on sosiaalinen verkosto, jolla on niin laaja ja omistautunut käyttäjäkunta, että he kutsuvat itseään jopa internetin etusivuksi. Sivuston käyttäjät ovat perustaneet ryhmiä kaikkien kuviteltavien aiheiden ympärille, joten mainosten kohdistaminen suoraan toivotulle kohderyhmälle on helppo suunnata suoraan aihetta koskeviin kanaviin.

  Redditiä hyödynnetään mainostajien keskuudessa kuitenkin edelleen vähäisesti. Syynä tähän on pääasiallisesti käyttäjäryhmän kriittisyys mainostamista kohtaan - perinteinen tapa toteuttaa mainoksia ei vetoa Redditin käyttäjäkuntaan. Reddit tarjoaa kuitenkin edullisen kanavan tavoittaa kiinnostuksen perusteella tarkasti rajattuja kohderyhmiä tehokkaasti ja mainosten rakentaminen itse sivustolla on tehty niin helpoksi, ettei Redditin mahdollisuuksia kannata suoraan sivuuttaa.

  Miten mainostan Redditissä?

  Redditissä mainostaminen on helppoa, mutta tarkalleen kohdennettua. Redditin käyttäjäkunta on tarkempi mainoksista ja sponsoroiduista sisällöstä, kuin muut sosiaaliset mediat. Lisäksi mainosten toteuttamisessa on pieniä käytännön tason eroja muihin kanaviin - toisin kuin esimerkiksi Facebookissa ja LinkedInissä tileille ei voi erikseen perustaa mainostilejä, joiden käyttöoikeuksia voidaan jakaa usean käyttäjän kesken. Sen vuoksi mainokset tulee toteuttaa aina uniikeilla yritystunnuksilla. 

  Lisäksi Redditissä on mahdollisuus reagoida myös negatiivisesti julkaisuihin, toisin kuin Facebookissa - vaikka Facebookissa reaktioihin on lisätty mahdollisuus ilmaista erilaisia tunteita julkaisuun liittyen, Redditissä vaihtoehtoja on kaksi - positiivinen ääni ja negatiivinen ääni. Sen vuoksi huonosti kohdistetut ja kohdeyleisöä palvelemattomat mainokset saattavat saada negatiivisia ääniä, jotka laskevat myös yrityksen mainetta kanavassa. Suomalaisista tunnetuista brändeistä Redditistä löytyy mm. Yle.

  1. Tiedosta Redditin mahdollisuudet - ja uhat.

  Redditin käyttö perustuu linkkien jakamiseen. Ihmiset jakavat tiettyihin aihealueisiin liittyviä artikkeleita ja sivustoja, joihin muut käyttäjät voivat kommentoida ja antaa positiivisen tai negatiivisen äänen. Aiheita voi olla esimerkiksi “Programming” tai “Gaming”. Mitä enemmän positiivisia ääniä julkaisu saa, sitä enemmän näkyvyyttä se myös saa. Lisäksi näkyvyyttä kasvattaa se, jos julkaisu saa reilusti enemmän positiivisia ääniä suhteessa negatiivisiin ääniin.

  Reddit koostuu etusivusta ja ala-kanavista (subreddit), joilla on tarkemmat aiheet. Etusivu koostaa yhteen kaikki sivustolla jaetut linkit uutuuden ja suosion mukaan. Subredditeissä sen sijaan keskitytään tarkemmin eri aiheiden, kuten biologian, ruuanlaiton, autourheilun yms. ympärille. Mahdollisuudet mainostamiseen Redditissä eivät siis rajoitu vain subredditiin, mutta kilpailu Internetin etusivulla on kova - sen vuoksi on kannattavampaa keskittää Reddit-mainonta tarkemmin kohdistetuilla, tietyissä subredditeissä toteutettavilla mainoksilla.

  Subredditeissä mainostaminen voi kuulostaa vähään tyytymistä, mutta todellisuudessa ne ovat yhteisön parasta antia, sillä sivustolla on oma alaredditinsä kaikille mahdollisille aiheille. Jos mainoksen aiheena on esimerkiksi kalastus, on Redditissä sille oma subredditinsä - todennäköisesti vielä kaikille eri tavoille kalastaa, kuten perhokalastukselle ja verkkokalastukselle!

  Redditin yleisö on kuitenkin tarkka mainoksista ja tunnetusti kriittinen kaikkea maksettua mainontaa kohtaan - sen vuoksi on tärkeää, että mainokset ovat sujuva osa kanavan keskustelua eivätkä vaikuta luonteeltaan perinteisiltä mainoksilta.

  2. Ymmärrä perusteet

  Reddit-mainonnassa on tärkeää ottaa huomioon Redditin omat säännöt ja usein kysytyt kysymykset mainostamisessa. Tiivistettynä se tarkoittaa, ettei julkaisussa saa olla erikoisia uudelleenohjauksia, harhaanjohtavia otsikkoja, mainoksen hyväksyminen kestää n. 48 tuntia ja samaa mainosta ei saa kohdistaa yhtä aikaa useampaan subredditiin. Mainos toteutetaan pääasiallisesti juuri julkaisunostona kohteeksi valitun subredditin ensimmäiseksi julkaisuksi, vaikka Reddit tarjoaa mahdollisuuksia mainostaa myös mm. sivuston sivubännereissä. Koska kanava kuitenkin arvostaa enemmän keskustelevaa lähestymistä, julkaisunoston tekeminen on kohderyhmää puhuttelevampi vaihtoehto. 

  Se, mikä erottaa Redditin myös merkittävästi muista kanavista, on siellä mainostamisen edullisuus - mainosten hinnoittelu on aina tuhatta mainoksen näkijää kohden. Tarjousta ei siis aseteta klikkaus- tai näyttökohtaisesti, vaan se sitoutuu aina tuhanteen näkijään. Etenkin tarkassa, Suomeen sijoittuvassa kohdistuksessa tämä on tehokas keino saada juuri aiheestasi kiinnostunut kohdeyleisö edullisesti (kunhan olet ottanut kohderyhmän kiinnostukset huomioon määrittäessäsi subredditiä, jonne mainos kohdistetaan! ). Kampanjat asetetaan aina tietylle subredditille ja niille asetetaan tarjoushinta, sekä alkamis- ja päättymisaika. Yhden kampanjan minimibudjetti on 5$ ja maksimibudjetti 9999$

  3. Luo tunnus mainoksen luontiin ja hallinnointiin

  Vaikka olisit jo Redditin suurkuluttaja, ei mainoksia kannata luoda ikinä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla - julkaisijaksi tulee aina mainoksen laatija ja mainoksen yhteydessä tapahtuva keskustelu näkyy myös suoraan käyttäjänimelläsi. Sen vuoksi on kannattavaa perustaa käyttäjätili esimerkiksi suoraan yrityksellesi - käyttäjät voivat tarkastella mainoksen toteuttaneen käyttäjän toimintaa Redditissä, kuten mistä julkaisuista hän on tykännyt ja millaisiin keskusteluihin hän on osallistunut. Sen vuoksi yritystunnuksien laatiminen voi parhaimmillaan parantaa yrityksen mainetta, jos olette mainosten lisäksi aktiivisia myös muissa alaanne liittyvissä keskusteluissa. Reddit tilin voi perustaa täällä.

  4. Perusta kampanja

  Redditin mainostyökalu on helppokäyttöinen ja käyttäjää ohjaava. Mainos luodaan Reddit Advertising -osiossa. Mainoksen luominen tarjoaa ohjeita tietojen täyttämiseksi ja mainos koostuu otsikosta ja mahdollisesta kuvasta. Ota mainoksen toteuttamisessa huomioon, että kuvan kannattaa olla laadukas ja Redditin ohjemittojen mukainen, jotta se asettuu hyvin eri laitteisiin! Kuva on hyvä tapa kiinnittää huomiota, mutta voi huonosti toteutettuna harhauttaa kävijöitä mainoksen sisällöstä.

  Vaatimaton mutta tehokas - Redditiin mainosten toteuttaminen on helppoa

  Muista myös, että Redditin kävijät eivät pidä mainosmaisista mainoksista - tee mainoksesi otsikosta, eli tekstistä, mahdollisimman keskusteleva. Muista myös sallia kommentit mainoksessasi - vaikka kommenttien salliminen vaikuttaa uhalta, etenkin Redditin kriittisen asenteen edessä, se toimii samalla kanavanasi vaikuttaa kohderyhmääsi ja tehdä heihin positiivinen vaikutus osallistumalla keskusteluun! Lisäksi kommenttimahdollisuuden sulkeminen saattaa aiheuttaa negatiivisia tunteita kohderyhmässä, joka puolestaan johtaa negatiivisiin ääniin mainokselle.

  Luotuasi mainoksen sinun tulee seuraavaksi määrittää kenelle mainos on suunnattu, eli valita aiheelle sopiva subreddit. Redditin mainostyökalu tarjoaa ehdottavaa täyttöä, eli voit testata suoraan mainostyökalussa mitä subredditejä mainoksesi avainsanoille löytyy ja tarkistaa niiden sopivuuden toisessa ikkunassa. Valittuasi kohderyhmän, muista määrittää myös maakohtaiset rajoitukset!

  Subredditit ovat yksi paras ominaisuus Redditissä mainoskanavana

  Valittuasi kohderyhmän, on aika päättää budjetti ja alusta. Alustassa voit määrittää, mitä laitetta käyttäville mainos kohdennetaan. Jos sivusto, minne mainoksellasi ohjaat kävijöitä, ei ole mobiiliystävällinen, älä valitse mobiilikäyttäjiä kohderyhmäksesi! Budjettia laatiessa sen toteutumiselle on kaksi vaihtoehtoa - kampanja pyörii tietyn ajan sisällä niin kauan kuin budjettia riittää, tai kampanja on voimassa siihen saakka, että koko budjetti on käytetty loppuun. Jos kampanja on rajattu ajallisesti, Reddit palauttaa budjetistä käyttämättömän osuuden asiakkaan tilille muutaman viikon kuluessa kampanjan päätyttyä.

  Reddit-mainoksen asetukset

  Testaa mainontaa ensin pienillä summilla - koska mainonnan laskutus tapahtuu CPM-mallilla, eli tarjoushintasi tuhatta näyttökertaa kohden, se on huomattavasti edullisempaa, kuin useat muut kanavat.

  5. Odota julkaisua

  Muista, että Reddit-mainoksen hyväksymisessä menee aina 48 tuntia - voit tarkkailla mainoksen hyväksymisen etenemistä Redditin mainostyökalusta. Reddit lähettää mainosten julkaisusta aina myös ilmoituksen sähköpostiin. 

  6. Seuraa ja tehosta

  Muista seurata mainoksen kommentteja mainoksen ollessa aktiivinen ja vastailla niihin tarvittaessa! Seuraa kampanjasi tehokkuutta sekä kohdeyleisöltä tulevaa palautetta ja kehitä tapaasi mainostaa Redditissä sen mukaisesti ja ota edellisen kampanjan opit käyttöön seuraavaan kampanjaan!

  Miksi Redditissä mainostaminen kannattaa?

  • Redditissä mainostaminen on kustannustehokasta CPM-laskutuksen vuoksi
  • Mainokset on helppo kohdistaa tarkasti rajattujen kiinnostuksen kohteiden mukaan
  • Mainosten laatiminen on helppoa ja se voidaan toteuttaa usealla eri tavalla – sponsoroituna julkaisuna, sivubannerina yms.
  • Kohdistaminen onnistuu kiinnostuksen kohteiden lisäksi myös maakohtaisesti

  Mitä mainonnassa tulisi ottaa huomioon?

  • Reddit on tarkka yleisö, jolle mainoksia toteutettaessa on otettava tarkasti huomioon kohderyhmän intressit
  • Tuputtavat mainokset, jotka eivät käyttäjien silmissä tuo heille lisäarvoa, äänestetään heti pois näkyvistä
  • Myös mainoksissa käytävä keskustelu kääntyy tällöin negatiivisesti ja vaikuttaa huonosti yrityksen maineeseen
  • Yhteisö koostuu niin laajasta ja värikkäästä käyttäjäkunnasta, että negatiiviseen valoon joutuminen on aina riski - palvelulla on käyttäjiä lähes jokaiselta yhteiskunnan ja liiketoiminnan alueelta
  • Ajankohtaiset ja aidosti käyttäjiä kiinnostavat, ”ei mainosmaiset” –mainokset ovat suosituimpia käyttäjien keskuudessa
  • Redditissä on huomattavasti vaativampi kohdeyleisö kuin esimerkiksi Facebookissa

  Oletko kiinnostunut oppimaan lisää sosiaalisessa mediassa mainostamisesta? Tutustu maksuttomaan Maksullisen mainonnan oppaaseemme, jossa käsitellään eri sosiaalisen median kanavien tunnuspiirteitä ja parhaita tapoja hyödyntää niitä maksullisessa mainonnassa. Vilkaise myös muita sosiaalisen median kanavia koskevat artikkelimme:

  New Call-to-action

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Maksettu mainonta

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!