<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Palvelutasosopimus - tärkein asia markkinoinnin ja myynnin integraatiossa

  Jani Hovila
  18.12.2015 10:30

  palvelutasosopimus.png

  Service level agreement (SLA) eli palvelutasosopimus on yleisesti asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus, jossa määritellään palvelulle tietyt vaatimustasot. Sen toteutumista mitataan eri mittareilla ja niiden alittamisesta seuraa yleensä sanktio. Myynnin ja markkinoinnin tapauksessa palvelutasosopimuksessa sovitaan yhteiset pelisäännöt, termit, mittarit sekä tavoitteet. Tämä antaa hyvän pohjan yhteistyön syventämiselle.

  1. Aloita käsitteistä

  Monesti kuulee, että myynti valittaa liidien olevan heikkolaatuisia ja markkinointiporukka kertoo, että ne ovat kyllä laadukkaita, mutta myynti ei vaan kontaktoi niitä. Tämä kertoo yleensä siitä, että liidin määritelmä on jätetty tekemättä.

  On tärkeää aloittaa keskustelu käsitteistä, jotta tiedetään mitä mikäkin termi tarkoittaa. Monesti myyjät käyttävät esimerkiksi liidi-termiä hieman erilailla kuin markkinointi. Sopikaa tässä vaiheessa tarkat kriteerit esimerkiksi mikä on liidi ja mikä taas ei ole. Näin varmistetaan, että loppusuunnittelu menee puhuessa samoista asioista.

  Määrittele muun muassa seuraavat termit:

  • Liidi
  • Marketing qualified lead eli markkinointiliidi
  • Sales qualified lead eli myyntiliidi

  2. Yhteisen tavoitteen määrittely

  Käsitteiden ja liidien määrittelyn jälkeen on helpompi jatkaa tavoitteen määrittelyllä. Tavoitteet tulevat pääsääntöisesti yrityksesi liiketoimintatavoitteista. Jos tarkoituksenne on saada X-määrä lisää asiakkaita, niin voidaan keskustelu käydä sen pohjalta, mikä on markkinoinnin rooli näiden asiakkaiden saamisessa. Paljonko myynti esimerkiksi hoitaa tapaamisia itse ja kuinka paljon tapaamisista pitäisi tulla markkinoinnin generoimien liidien kautta? Tästä pitäisi syntyä selkeä yhteinen tavoite.

  3. Työnjako, roolit ja sitoutuminen

  Yksinkertaistetusti kyse on tästä:

  • Mitä myynti sitoutuu tekemään, että yhteiseen tavoitteeseen päästään?
  • Mitä markkinointi sitoutuu tekemään, että yhteiseen tavoitteeseen päästään?

  Käytännössä tässä vaiheessa on hyvä sopia liidimääristä, joita markkinoinnin täytyy saada myynnille tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi on hyvä sopia millä tavalla ja missä aikarajassa myynti sitoutuuu käymään tulleet liidit läpi sekä montako kontaktiyritystä liidille tehdään ja siirretäänkö liidi kontaktointi yritysten jälkeen esimerkiksi takaisin markkinoinnille.

  Vastuut on myöskin hyvä sopia tässä vaiheessa, eli milloin liidi on kenenkin vastuulla. Esimerkiksi mitä tapahtuu liidille, jolle myynti on ollut yhteydessä, mutta tarve ratkaisulle onkin vasta 6 kuukauden päästä? Jääkö liidi myynnin vastuulle vai ottaako markkinointi liidistä vastuun ja liidi siirretään esimerkiksi liidien hoivaukseen?

  Yhteenveto

  Näiden sovittujen asioiden jälkeen summaa sovitut asiat yhdelle A4:lle ja varmista, että kaikki tärkeimmät kohdat on sovittu. Sopikaa myös yhteiset seurantapalaverit, mittarit ja seurantajakso, jolla seurataan palvelutasosopimuksen toteutumista.

  Haluatko lisätietoa?

  Käy lataamassa maksuton liidien generoinnin aloittajan oppaamme saadaksesi vinkkejä liidien generointiin.

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!