<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Sisältömarkkinoinnin tavoitteet ja niiden seuranta

  Elsi Hirvonen
  16.3.2017 14:46

  sisaltomarkkinoinnin-tavoitteet.png

  Sisältömarkkinointia lähdetään usein tekemään ilman sen tarkempaa tavoitteiden asettamista. Miten mitään voi tehdä tavoitteellisesti ilman, että tavoitteita on määritelty? Sisältömarkkinointi voi olla lääke moneen vaivaan. Tässä muutama esimerkki siitä, millaisia tavoitteita sisältömarkkinoinnille voidaan asettaa ja millaisilla mittareilla niiden saavuttamista voidaan tarkkailla.

  Tunnettuuden kasvattaminen

  Tunnettuuden ja näkyvyyden kasvattamiseen sisältömarkkinointi on erinomainen keino. Ilman sisältöä on miltei mahdotonta saada liikennettä hakukoneista, näkyä somessa tai edes tehdä mainoksia. Mutta millaisilla mittareilla tunnettuuden kasvattamisen onnistumista pystytään mittaamaan?

  Orgaaninen liikenne (organic traffic)
  Kuinka paljon saatte liikennettä hakukoneiden luonnollisten hakutulosten kautta? Hakukoneoptimointi on keskeinen osa sisältömarkkinointia ja sivuston kävijämäärän kasvu onkin yksi sisältömarkkinoinnilla useimmiten tavoitelluista tuloksista.

  Uudet kävijät
  Jos tunnettuutta halutaan kasvattaa, lienee luonnollista, että silloin sivustolle halutaan mahdollisimman paljon uusia kävijöitä. Tarkkailkaa uusien kävijöiden prosentuaalista osuutta koko kävijämäärästä vähintään kuukausittain. Siten saatte selville, mihin suuntaan sivustonne kehittyy.

  Uudet someseuraajat
  Valtaosa yrityksistä on nykyään somessa ja valtaosalle on olemassa vähintään joku toimiva sosiaalisen median kanava. Jakamalla somessa kiinnostavaa sisältöä saatte näkyvyyttä somessa ja uusia seuraajia someviestintänne vastaanottajiksi.

  Uskottavuuden parantaminen

  Pelkällä kävijämäärällä ei tehdä itsestään mitään. Verkkosivuvierailut tai someseuraajat eivät tuo yrityksenne kassaan latin latia. Siksi on olennaista myös parantaa uskottavuuttanne ja asiantuntijakuvaanne. Miksi kukaan haluaisi ostaa teiltä, jos kilpailijanne vaikuttaa ammattitaitoisemmalta? Sisällöillä pystytte tuomaan esille omaa asiantuntemustanne ja sitä, miten te pystytte auttamaan asiakkaitanne.

  Suora liikenne (direct traffic)
  Suora liikenne tarkoittaa suoraan sivuillenne saapuvaa liikennettä eli kävijöitä, jotka joko näppäilevät osoiteriville verkkosivustonne osoitteen tai päätyvät sivuillenne googlaamala yrityksenne nimeä. Suoran liikenteen määrä kertoo siitä, kuinka moni haluaa tulla nimenomaan teidän sivuillenne ja tuntee yrityksenne entuudestaan.

  Viitattu liikenne (referral traffic)
  Viitatulla liikenteellä tarkoitetaan sitä, että kävijä päätyy sivuillenne klikkaamalla linkkiä esimerkiksi jollain muulla sivustolla, somessa tai sähköpostissa. Viitatun liikenteen voidaan siis olettaa olevan kävijöitä, joille on jossain muodossa suositeltu vierailua sivustollanne ja suosittelu puolestaan tarkoittaa sitä, että suosittelija arvostaa esimerkiksi yrityksenne ammattitaitoa tai sivustoanne tiedonlähteenä.

  Sosiaalisen median jaot, tykkäykset ja kommentit
  Sisällön tai linkkien jakaminen sosiaaliseen mediaan kertoo siitä, että jakaja arvostaa sisältöä niin paljon, että haluaa tarjota omille seuraajilleen mahdollisuuden tutustua siihen. Mitä enemmän sosisaalisen median päivityksesi saavat reaktioita, sitä enemmän se kiinnostaa, houkuttelee tai herättää tunteita. Mikäli eri kanavien ja eri päivitysten reaktioiden seuranta tuntuu haastavalta, on siihen olemassa omia työkalujaan.

  Palaavat kävijät
  Kävijä käy sivuillanne ja toteaa tarjoamasi sisällöt laadukkaiksi. Mitä parempaa sisältöä ja mitä useammin kävijä sivuiltanne löytää kiinnostavaa sisältöä, sitä matalampi kynnys hänellä on palata sivuillenne. Mikäli palaavia kävijöitä ei juurikaan ole, mistä se kertoo? Ellei kokonaiskävijämäärä ole merkittävästi kasvanut, on kyse todennäköisesti huonoista sivuista, joilla ei koeta tarvetta enää vierailla ja joille ei haluta edes antaa enää mahdollisuutta. Myös palaavien kävijöiden osuutta kokonaiskävijämäärästä kannattaa seurata, jotta kehityssuunta on helppo nähdä.

  Myynnin tukeminen

  Sisältömarkkinointi yhdistettynä inbound-markkinoinnin keinoihin on erinomainen tapa tarjota myynnille suoraa tukea. Kun laadukkaat ja kohderyhmälleen arvokkaat sisällöt siirretään lomakkeen taakse, alkavat sisällöt tuoda myyjille liidejä. Mitä paremmin kohdennettuja sisällöt, kuten oppaat tai webinaarit, ovat, sitä laadukkaampia liidejä markkinointi pääsee myynnin pöydälle kantamaan.

  Generoidut liidit
  Generoidut liidit ovat yksinkertaisesti kävijöitä, jotka ovat tunnistautuneet sivuillanne täyttämällä lomakkeen ja jättämättä itsestään pyydetyt tiedot. Liidi ei ole IP-osoite tai jostain yritystietokannasta kaivetty yhteystieto. Mitä enemmän liidejä saatte, sitä enemmän teillä on materiaalia kypsyteltäväksi myyntiliideiksi ja sitä myötä kaupoiksi.

  Liidien laatu
  Sama kuin kävijöiden kanssa, pelkällä liidimäärällä ei tehdä myyntiä. Liidien laatu tulee aina tarkistaa myynniltä, ettei päädytä tilanteeseen, missä markkinointi keskittyy tuottamaan määrää, vaikka myynti odottaa laatua. Ei pidä tyytyä tuijottamaan pelkkää kävijästä liidiksi -konversioprosenttia, vaan olennaisempana kannattaa pitää markkinoinnin hoivauksessa eteneviä liidejä, myyntiliideiksi eli SQL:ksi päätyviä liidejä ja kaupoiksi asti jalostuneita liidejä. Loppujen lopuksi vain niillä on väliä.

  Sisältöjen toimivuuden mittaaminen voidaan viedä niin pitkälle, kuin halua ja aikaa riittää. Tutkaile sisältöjen analytiikkaa esimerkiksi aihealueittain, kohderyhmittäin ja formaateittain. Siten saatte tarkempaa tietoa siitä, mitkä yksittäiset sisällöt ajavat teitä tehokkaimmin kohti tavoitteidenne saavuttamista ja pystytte kehittämään tulevia sisältöjänne paremmiksi.

  Huomaa, että eri analytiikkatyökaluissa esimerkiksi liikenteen tulotapa ilmaistaan eri tavoilla ja eri termeillä. Tästä artikkelista saat siis enemmänkin osviittaa erityyppisen liikenteen seurantaan kuin tarkkoja ohjeita esimerkiksi Google Analyticsin hyödyntämiseen. Voit lukea lisää markkinoinnin mittaamisesta täältä.

  Markkinoinnin mittaaminen - lataa opas!

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Markkinoinnin mittaaminen

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!