<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  ABM: Tärkeimmät asiakkuudet voitetaan myynnin ja markkinoinnin yhteistyöllä

  Niko Hiljanen
  28.10.2020 8:54

  ABM-palaveri alkamaisillaan. Paikalla ovat myynti ja markkinointi sekä joukko asiantuntijoita ja liiketoimintajohtoa. Keskustelu kääntyy viimeisimpiin viesteihin ABM-prosessista ja -asiakkuuksista. Yhdessä pohditaan, miten suunnitelman seuraavissa vaiheissa edettäisiin ja tulisiko niitä muuttaa tiedonhaun perusteella. Tätä on Account Based Marketing (ABM) – uudenlaista yhdessä tekemistä ja pilotointia, jossa palkintona voivat olla kannattavimmat ja pitkäaikaisimmat asiakkaat koko yrityksesi historiassa.

  ABM – tuo kirjainlyhenne, pulpahtaa aika ajoin esille alan uutisissa, keskusteluissa, blogeissa ja asiakkaiden seuraavissa aluevaltauksissa. Aihe kiinnostaa laajasti niin markkinointia kuin myyntiä. Eikä ihme. ABM:llä tutkitusti markkinoinnin strategioista paras ROI.

  ABM on strategia

  ABM:ää saatetaan usein luulla yksittäiseksi taktiikaksi, työkaluksi tai teknologia-alustaksi. Näiden sijaan kuvailisin ABM:ää ennemminkin ajatustavaksi, strategiaksi ja toimintamalliksi.

  ABM tuo yritykselle oikeanlaisia ja tyytyväisiä
  asiakkaita. Siksi lopputulos on molemmille
  osapuolille kannattavaa.

  Yksinkertaistettuna ABM on koko yrityksen yhteinen näkemys siitä, millaisia strategisia asiakkuuksia yritys haluaa voittaa tulevien vuosien aikana. ABM:n avulla myynnin ja markkinoinnin resurssit kohdistetaan itse valittuihin, strategisiin asiakkaisiin suuren kohderyhmän sijaan. Tunnistamalla asiakkaat, joille omat palvelut tuovat merkittävää lisäarvoa, yrityksesi voi saada tyytyväisiä, pitkäaikaisia ja kannattavia asiakkaita.

  Ennen puurrettiin itsekseen

  Koska ABM:n tavoitteena on voittaa yritykselle tärkeät ja kohdennetut asiakkuudet, sinulle ehkä herää kysymys, mikä tässä loppujen lopuksi on uutta myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Eikö näin ole toimittu aina?

  Ei, ja tässäpä kaiken punainen lanka onkin. Myynti on kyllä aina tunnistanut strategisesti tärkeitä asiakkuuksia, mutta niiden voittaminen on ollut usein vain myynnin vastuulla. Myös asiakkuuksien hoitaminen on ollut tyypillisesti vain myynnin pelikenttää. Suurin haaste onkin ollut se, että lisämyynti ja asiakkuuden arvon kasvattaminen on jäänyt yksittäisten myyjien harteille ja kohdistunut vain omaan palvelualueeseen. Suuri potentiaali yrityksen palvelukokonaisuuden tarjoamisesta asiakasorganisaation muille osastoille tai yhtiöille on saatettu jättää käyttämättä.

  ABM:ssä myynnin ja markkinoinnin
  vuoropuhelu ei rajoitu liidien hoitoon.
  Se on säännöllistä keskustelua siitä, miten asiakkuuksia
  pyritään voittamaan ja sitouttamaan yhteisesti.

  Nyt onnistutaan kimpassa

  ABM:ssä kaikki on toisin. ABM on yhdessä tekemistä ja uuden pilotointia, jossa tiimi voi koostua myynnin ja markkinoinnin lisäksi asiantuntijoista ja liiketoimintajohdosta. ABM on säännöllistä tiimityötä, jossa jokaisella jäsenellä on merkittävä rooli onnistumisessa. Myynti jakaa tietoa asiakasrajapinnasta ja parhaimmista käytänteistä asiakkuuksien voittamiseksi. Markkinointi  varmistaa, että kohdeasiakkaita lähestytään oikeilla viesteillä ja kanavilla.  Asiantuntijat tuovat syvällistä näkemystä palvelun merkityksestä ja arvosta asiakkaille. Johto puolestaan tarkastelee ABM:n kohdeasiakkuuksia yrityksen tavoitteiden ja kannattavuuden näkökulmasta.

  Koska tiimi koostuu uudenlaisesta markkinoinnin ja myynnin tekemisestä moniammatillisessa tiimissä, ovat kaikki tiimijäsenet osittain yhdessä uudella maaperällä. Tämä ruokkii vuorovaikutusta ja uuden kokeilua. Kaikki oppivat toisiltaan, ja jokaisella on merkittävä rooli onnistumisessa.

  Rinta rinnan parempiin tuloksiin

  Nyt ehkä jo kaipaat vastausta siihen, mitä uutta ABM siis tuo myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön. Kiteytettynä se tuo uuden työkulttuurin, jossa myynti ja markkinointi tekevät aiempaa merkittävästi enemmän yhteistyötä tärkeiden asiakkuuksien voittamiseen.

  Myynti ja markkinointi ovat ABM-toimintamallin suunnannäyttäjiä. He käyvät johdon ja asiantuntijoiden kanssa säännöllistä keskustelua potentiaalisten asiakkaiden tavoittamisesta. He vastaavat tiedonhausta, suunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta. He reagoivat nopeasti muutoksiin ja vievät ABM-tiimin varmalla otteella kokeilemaan uusia rohkeitakin keinoja asiakkaiden voittamiseksi.

  Molemmille kyse on pohjimmiltaan resurssien jakamisesta, sillä ABM on yksi lisä myynnin ja markkinoinnin kokonaisstrategiassa. Ilahduttavinta on se, että ABM täydentää pakettia, muttei sulje mitään pois. Voit edelleen keskittyä oman markkinointitiimisi kesken vaikkapa inbound-markkinointiin, mutta panostaa silti merkittävästi myös ABM:ään. Myös myynnille Inbound voi toimia hyvänä pohjana ABM-asiakkuuksien tunnistamiseen.

  Vinkkimme ABM-tiimityöskentelyyn:

   • Sitouta liiketoimintajohto, myynti,  markkinointi ja asiantuntijat yhteiseen tiimityöskentelyyn
   • Varaa kaikille riittävät resurssit
   • Rakenna suunnitelma ja valitse asiakkaat yhdessä
   • Laadi prosessit ja viestintäkanavat tekemiselle
   • Testaa, tutki, pilotoi yhdessä
   • Muista tiedonhaku kaikissa vaiheissa

  Lisätietoa kaikista näistä vaiheista saat ABM-oppaastamme. Jaamme siinä myös parhaimmat vinkit ABM-suunnitelman laatimiseen ja tulosten mittaamiseen.

  Lataa maksuton ABM-opas

  Haluaisitko tietää, millaisia kokemuksia ABM-tekijöillä on tiimityöstä ja asiakkuuksien voittamisesta? Lataa webinaaritallenteemme Solitan kokemukset: 5 tärkeintä oppia strategiseen ABM:ään.

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Account based -markkinointi (ABM)

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!