<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Työntekijälähettilyys - mitä se on?

  Eveliina Vähä-Ruka
  15.6.2016 11:14

  Tyontekijalahettilyys-mita-se-on.png

  Työntekijälähettilyys (employee advocacy) ja tätä kautta koko yrityksen asiantuntijakuvan nostaminen ovat tällä hetkellä hyvin pinnalla olevia aiheita. Työntekijälähettilyys ei kuitenkaan tarkoita yrityksen työntekijöiden jatkuvaa ylistyslaulua työnantajastaan sosiaalisessa mediassa. Mitä tällä niin muodikkaalla sanahirviöllä siis oikeastaan tarkoitetaan?

  Mitä työntekijälähettilyys tarkoittaa?

  Työntekijälähettilyys ei oikeastaan ole mikään uusi juttu. Iät ja ajat markkinoinnissa on puhuttu yritystä suosittelevien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tärkeydestä sekä puskaradion ja suositteluvoiman (word of mouth) tehokkuudesta. Tutkitustikin tutun tai muun luotetun auktoriteetin sanaa uskotaan herkemmin kuin yrityksen omaa viestintää. Käytännössä nyt on vain herätty siihen, että samaa suositteluvoimaa löytyy myös yrityksen sisältä.

  Sosiaalisen median nousu on saanut työntekijälähettilyydenkin nousemaan esiin – onhan sosiaalinen media tehnyt suosittelusta monin verroin helpompaa. Työntekijälähettilyydellä tarkoitetaankin nykypäivänä työntekijöiden kannustamista jakamaan yrityksen sisältöjä työntekijöiden omissa sosiaalisen median kanavissa. Työntekijälähettilyys ei kuitenkaan ole pelkkää jakamista, vaan työntekijöitä kannustetaan myös osallistumaan viestinnän suunnittelemiseen, toteuttamiseen sekä johtamiseen.

  Työntekijälähettilyyden tuomat hyödyt

  Työntekijälähettilyyden hyödyt yritykselle ovat ilmeiset – yrityksen näkyvyys sekä asiantuntijabrändi kasvavat, kun työntekijät valjastetaan sanansaattajiksi maailmalle.  Usein suurimpana kysymyksenä onkin se, mitä työntekijä tästä hyötyy? Onnistuneen työntekijälähettilyyden tulisi nimittäin lähtökohtaisesti hyödyttää molempia osapuolia.

  Pakko ei ole koskaan paras motivaattori, mutta aitoa työntekijälähettilyyttä on vaikea rakentaa myöskään pelkkien palkintojen tai muiden porkkanoiden varaan. Työntekijälähettilyyden tulisikin olla lähtökohtaisesti vapaaehtoista ja lähteä työntekijästä itsestään.  Joissakin tapauksissa on kuitenkin syytä harkita myös erilaisten kannustimien, kuten esimerkiksi tunnustusten tai jopa rahallisten palkintojen käyttöä. Suurimpana motivaattorina työntekijälähettilyydessä toimii kuitenkin työntekijän ammatillinen kehittyminen sekä oman asiantuntijuuden tai jopa asiantuntijabrändin kasvattaminen.

  Tärkeintä työntekijälähettilyydessä on kuitenkin muistaa olla aito – unohda siis teennäisyys ja ole oma itsesi!

  Mitä haasteita työntekijälähettilyydessä on?

  Vaikka viime aikoina monissa yrityksissä on tapahtunut muutos suhtautumisessa työntekijöiden sosiaalisen median käyttöön, on yhä yrityksiä, joissa käytännöt vaihtelevat. Monesti tilanne onkin se, että työntekijät jopa pelkäävät työnantajansa sisältöjen jakoa aiemmin valloilla olleiden tiukkojen sääntöjen ja kieltojen takia.

  Toisaalta taas lähes yhtä monen yrityksen ongelmana on se, että työntekijät eivät mielellään jaa yrityksen sisältöjä, vaikka tähän kannustettaisiinkin. Usein tähän on syynä se, että oman työnantajan sisältöjen jakaminen omalla nimellä koetaan turhaksi spämmäykseksi ja sisältöjen jako tulee kyseeseen korkeintaan uusia työntekijöitä rekrytoidessa.

  Miten lähteä liikkeelle työntekijälähettilyyden kasvattamisessa?

  Jotta työntekijälähettilyyden kasvattamiseksi tehdyistä panostuksista, kuten erilaisista koulutuksista tai palkinnoista, olisi yrityksen liiketoiminnan kannalta jotain hyötyä, ei henkilöstön aktivointiin tulisi lähteä ilman kunnollista suunnitelmaa ja selkeää prosessia. Onnistunut työntekijälähettilyys vaatii paitsi johdon sekä muiden osastojen hyväksyntää myös selkeät ohjeet ja opastusta, kannustusta ja rohkaisua sekä, totta kai, laadukasta sisältöä.

  Työntekijälähettilyyden jalkauttamisessa toimii koulutusten ja ohjeistuksen lisäksi monessa tapauksessa parhaiten esimerkin voima. Kun yritysjohto ja esimiehet näyttävät omalla esimerkillään mallia ja rohkaisevat sisältöjen jakoon, on muiden työntekijöiden helpompi seurata perässä.

  Yksittäisen koulutuspäivän anti unohtuu helposti ja homma jää alkuinnostuksen jälkeen unholaan, mutta kun työntekijöillä on selvät sävelet ja organisaation tuki, saadaan työntekijälähettilyydestä jatkuva, innostava ja jopa itsestään selvä toimintamalli.

  B2B-sisältömarkkinoinnin opas

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Yrityksen asiantuntijakuvan kasvattaminen

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!