<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vinkit uudelle markkinointipäällikölle

kirjoittanut Jani Hovila 1.3.2016 14:58

uusi-markkinointipaallikko.png

Oletko aloittanut juuri uudessa tehtävässä tai työpaikassa markkinointipäällikkönä? Tehtävään perehdytykset vaihtelevat usein todella hyvästä keskinkertaiseen. Siksi tarjoamme sinulle pienen tietopaketin asioista, joihin sinun on hyvä paneutua aloittaessasi uudessa työssäsi.

Kiinnittämällä huomiota näihin asioihin varmistat, että sinulla on hyvä pohja yrityksen markkinoinnin johtamiseen:

1. Tutustu yrityksen liiketoimintaan mahdollisimman laajasti 

Älä tyydy menemään sieltä missä aita on matalin ja hengailemaan pelkästään markkinointiosaston kanssa. Älä tyydy myöskään pelkkään normaaliin perehdytykseen, vaan pyydä esimerkiksi mahdollisuutta vähintäänkin keskustella laajasti eri henkilöiden kanssa. Tehtäväsi on kuitenkin tehdä yrityksestänne haluttava ja kasvattaa sitä kautta myyntiä. Aloita vaikka seuraavista henkilöistä: 

  • Asiakaspalvelu 
  • Asiantuntijat
  • Tuotepäälliköt 
  • Myyjät 
  • Muut markkinoijat 
  • Asiakkaat 

Kysy heiltä heidän näkemyksiään yrityksenne erottautumistekijöistä sekä esimerkiksi reklamaatioista. Näistä saat arvokasta tietoa myös sisäistä viestintää varten. Lisäksi kannattaa kysyä, millaisia ovat heidän unelma-asiakkaansa, joiden kanssa he tekevät innoissaan töitä. Asiakkaiden arjen ymmärrystä pystyt lisäämään selvittämällä esimerkiksi yleisimpiä kysymyksiä ja kommentteja, joita asiakasrajapinnasta  nousee. 

Älä unohda keskustella itse asiakkaiden kanssa. Käy myös tutkimassa, kirjoitetaanko teistä esimerkiksi keskustelufoorumeilla ja sosiaalisessa mediassa tai mitä löydät googlaamalla. 

2. Opi tuntemaan liiketoiminta- ja myyntitavoitteet 

Käytä merkittävä määrä aikaa liiketoiminta- ja myyntijohdon kanssa, jotta ymmärrät yrityksen liiketoimintatavoitteet mahdollisimman tarkasti. Pyri ymmärtämään, miksi ne ovat tärkeitä sekä mieti toimenpiteitä, joilla pystyt auttamaan liiketoimintatavoitteisiin pääsemisessä. 

Jos tavoitteenanne on esimerkiksi kasvattaa 20 % myyntiä kohderyhmässä X, keskustele myynnin kanssa kuinka paljon liidejä he tarvitsisivat myyntitavoitteisiin pääsemiseksi. Tästä artikkelista saat ohjeet liiditavoitteen laskemiseen. 

Jos taas merkittävin tavoitteenne on kasvattaa tunnettuutta, voi tärkeimpinä toimenpiteinä olla esimerkiksi oman alanne ”vaikuttajien” lähestyminen tai ylipäätään löydettävyyden ja näkyvyyden kasvattaminen. 

Sinun tehtäväsi markkinointipäällikkönä on auttaa yritystänne pääsemään tavoitteisiinsa markkinoinnin avulla. Siksi tähän on syytä käyttää aikaa.

3. Luo markkinoinnista yhteinen prosessi myynnin kanssa 

Moderni markkinointi on paljon enemmän kuin kauniita kuvia ja kivoja sloganeita. Keskustele myyntijohdon kanssa ja mallintakaa yhdessä yrityksenne markkinointi- ja  myyntiprosessi sekä sopikaa toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Tehkää selkeät pelisäännöt ja pitäkää huoli, että puhutte samoilla termeillä. Sopikaa myös milloin mikäkin kontakti on markkinoinnin vastuulla ja milloin vastuu siirtyy myynnille. Me käytämme tästä vaiheesta nimitystä "Myynnin ja markkinoinnin palvelutasosopimus eli SLA".

4. Tee riittävä nykytila-analyysi 

Aloita analysoimalla liikenteen lähteet ja liikenteen laatu. Käytä aikaa kotisivujen toimivuuden arviointiin sekä mieti, kuinka hyvin kotisivut viestivät samoja asioita, kuin mitä kuulit kohdassa 1 tehtyjen haastatteluiden aikana. Selvennä markkinointi- ja myyntiprosessinne pullonkaulat ja keskity niiden kehittämiseen: jos teillä on esimerkiksi paljon kävijöitä, mutta liidien generointi takkuaa, keskittykää liidien generoinnin parantamiseen.

5. Luo nykytilan pohjalta selkeät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään

Nyt alkaa varsinainen työosuus. Sinulla pitäisi olla kattavasti tiedossa yrityksen nykytila sekä erottautumistekijät. Sen lisäksi olet selvittänyt tavoitteet ja mitä ne tarkoittavat markkinoinnissa. Nyt on aikasi loistaa ja tehdä konkreettinen ja systemaattinen suunnitelma toimenpiteistä, kanavista ja muutoksista, joita tavoitteisiin pääseminen vaatii.

Sido suunnitelma yrityksen liiketoimintatavoitteisiin mahdollisimman tarkasti ja raportoi kehitystä myös suhteessa niihin. Pyri luomaan markkinoinnin mittarit, joilla on oikeasti vaikutusta liiketoimintaan. 

New Call-to-action

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi

Uusimmat artikkelit

Onko sinulla kysyttävää B2B-markkinoinnista?Tilaa maksuton markkinoinnin sparraushetki!

 

 

skydive3.jpg
author avatar

Kirjoittanut Jani Hovila

Toimitusjohtaja, innostuja ja markkinoija.

Seuraa minua somessa