<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä

  Yhdistetty markkinointi- ja myyntisuppilo

  Jani Hovila
  6.11.2015 14:31

  Markkinointi ja myynti ovat monissa yrityksissä omia, erillisiä toimintojaan, joilla on omat tavoitteensa. Markkinoinnilta odotetaan kävijöitä yrityksen verkkosivuille, mainosnäyttöjä ja liidejä, kun taas myynnin tehoa mitataan tapaamisten, puheluiden ja toteutuneiden kauppojen muodossa.

  Jotta markkinointi- ja myyntitoimenpiteet saadaan oikeasti tukemaan yrityksen liiketoimintaa, tulee ne yhdistää samaan päämäärään tähtääväksi prosessiksi. Kun myyntisuppiloon otetaan mukaan markkinointi, pystytään koko markkinointi- ja myyntiprosessia mittaamaan, ennustamaan ja kehittämään helpommin.

  Markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen samaan suppiloon

  Yhdistetty markkinointi- ja myyntisuppilo voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Jokaisella vaiheella on omat tavoitteensa, keinonsa ja mittarinsa. Niiden avulla markkinointi ja myynti saavuttaa yhteisen tavoitteensa, eli myynnin kasvun.

  markkinointi-_ja_myyntisuppilo.jpg

  1. Kävijämäärän kasvattaminen

  Tavoite: Saada yrityksen sivuille lisää kävijöitä

  Keinot: Hakukoneoptimointi, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, hakusanamainonta

  Mittarit: Kävijöiden ja vierailujen määrä

  2. Kävijöiden muuntaminen liideiksi

  Tavoite: Muuntaa sivustolle saadut kävijät liideiksi

  Keinot: Ladattavat materiaalit, laskeutumissivut, konversio-optimointi

  Mittarit: Konversioprosentti eli kuinka moni kävijä saadaan muunnettua liidiksi, liidien laatu

  3. Liidien hoivaus kohti myyntivalmiutta

  Tavoite: Johdatella liidejä erilaisin markkinoinnin keinoin kohti ostovalmiutta

  Keinot: Liidien hoivaussähköpostit, referenssitarinat

  Mittarit: Liiditapaamiset sekä myyntivalmiiden liidien määrä ja laatu

  4. Myyntivalmiille liideille myyminen

  Tavoite: Saada myyntivalmiit liidit ostamaan

  Keinot: Tapaamiset, puhelut, tarvemäärittelyt, tarjoukset, sopimukset

  Mittarit: Toteutuneet kaupat, liidistä asiakkaaksi %

  Ennustettavuutta ja helpompaa tavoitteiden määrittelyä

  Markkinointi- ja myyntisuppilon arvo pystytään ennustamaan, kun koko prosessi pienitään omiksi vaiheikseen. Myös tavoitteiden asetanta kuhunkin vaiheeseen on helpompaa, kun prosessi on mallinnettu ja mitattava.

  Yhdistetyn markkinointi- ja myyntisuppilon avulla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon kävijöitä yrityksen sivuille tarvitaan, jotta saadaan myyntitavoitteiden täyttymiseksi tarvittava liidimäärä. Entä kuinka paljon liidejä tarvitaan, jotta niistä saadaan jalostettua riittävän monta asiakkuutta?

  Markkinointi- ja myyntiprosessin kehittäminen

  Suppilo mahdollistaa myös koko markkinointi- ja myyntiprosessin tehokkaan kehittämisen. Prosessista voidaan löytää pullonkauloja ja keskittyä kehittämään niitä. Jos sivustolla on valtava määrä kävijöitä, mutta liidejä ei tule, voisi sivuston konversio-optimonnista olla hyötyä. Jos taas yrityksen sivut generoivat runsaasti liidejä, mutta vain harva niistä päätyy myyntivalmiiksi kontaktiksi myynnille, kannattaa liidien hoivaukseen kiinnittää huomiota.

  Markkinoinnilla on myynnille arvokasta tietoa liidien taustoista ja ongelmista sekä heidän historiastaan yrityksen parissa. Myynnillä puolestaan on ajankohtaisin tieto siitä, mitä asiakkaiden parissa oikeasti tapahtuu ja millaisten ongelmien kanssa potentiaaliset asiakkaat painivat. 

  Kun kommunikaatio markkinoinnin ja myynnin välillä toimii ja molemmat ymmärtävät roolinsa myyntitavoitteiden saavuttamisessa, yrityksesi myynti tehostuu.

  Haluatko tietää lisää?

  Lataa maksuton oppaamme yrityksesi liiketoiminnalle tärkeistä markkinoinnin mittareista.

  Saatat myös pitää

  näistä artikkeleista aiheesta Markkinoinnin mittaaminen

  Tilaa uudet artikkelit sähköpostiisi

  Kukaan ei ole vielä kommentoinut

  Kerro meille sinun ajatuksesi artikkelista!