<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinointi-ideologia, jonka tavoite on muuntaa verkkosivustosi vierailijat yritystäsi suositteleviksi, tyytyväisiksi asiakkaiksi.

inbound-kaavio.png

Inbound-markkinointi perustuu muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen: 90 % B2B-päättäjistä hakee tietoa ostamisen tueksi verkosta ja jopa 70 % ostoprosessista tapahtuu ilman myyjää. Siksi liiketoiminnallesi on kriittistä, että olet tavoittelemiesi asiakkaiden löydettävissä ja että verkkosisältösi tarjoavat ratkaisuja juuri heidän kohtaamiinsa haasteisiin.

Markkinoinnissa keskitytään turhan usein tavoittelemaan vain ostovalmiita asiakkaita. Inbound-markkinoinnissa otetaan huomioon kaikki ostoprosessin eri vaiheissa olevat asiakkaat - heidät, jotka eivät vielä tiedä tarvitsevansa palveluitasi ja heidät, jotka ovat olleet asiakkainasi jo vuosia.

Inbound-markkinoinnissa kaikki tapahtuu asiakkaan aloitteesta. Inbound-markkinointi ei ärsytä, tuputa tai keskeytä, vaan palvelee asiakkaitasi juuri silloin, kun he sinua tarvitsevat. Laadukkaat, lisäarvoa tuovat sisällöt ja niiden saattaminen asiakkaiden ulottuville esimerkiksi hakukoneoptimoinnin, sosiaalisen median ja sähköpostin avulla on toimivan inbound-markkinoinnin lähtökohta.

Yrityksellesi on valtava etu, jos saat kontaktin asiakkaaseen jo hänen aloitellessaan tiedonhakua. Silloin pystyt vaikuttamaan siihen, mitkä seikat hän kokee tärkeiksi valitsemassaan ratkaisussa. Myöhemmissä ostoprosessin vaiheissa tehtäväsi on vakuuttaa asiakas asiantuntemuksellasi ja varmistaa, että hän jää haaviisi.

Inbound-markkinoinnin tarkoitus on houkutella asiakkaat hyödyllisen sisällön avulla yrityksesi pariin - ei tyrkyttää tuotteitasi ja palveluitasi heille.

Keskeisimmät inbound-markkinoinnin hyödyt:

  • Inbound-markkinointi tuo yrityksesi pariin juuri niitä, kenellä on tarve palveluillesi.
  • Markkinointisi on täysin mitattavissa oleva prosessi.
  • Inbound-markkinointi ei keskity pelkkään kävijöiden houkuttelemiseen sivustollesi, vaan kasvattaa myös myyntiä.

Esimerkkejä inbound-markkinoinnin eri vaiheissa käytettävistä keinoista:

1. Houkuttele sivustollesi tavoittelemiasi kävijöitä kasvattamalla hakukonenäkyvyyttäsi esimerkiksi blogin ja kriittisiin avainsanoihin keskittyvän sisällön avulla.

2. Muunna kävijät liideiksi luomalla asiantuntijasisältöä, joka on ladattavissa verkkosivuiltasi yhteystietolomakkeen täyttämistä vastaan.

3. Hoivaa liidit asiakkaiksi tarjoamalla lisätietoa heitä kiinnostavista aiheista automatisoiduin sähköpostiviestein.

4. Pidä nykyasiakkaasi tyytyväisinä tarjoamalla heille personoitua sisältöä ja tekemällä säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia.
New Call-to-action 

Inbound-markkinoinnin palvelumme

Me suunnittelemme, teemme ja kehitämme markkinointia kokonaisvaltaisena prosessina. Emme keskity kasvattamaan pelkkää kävijämäärää, vaan tavoittelemme tehokasta markkinointi- ja myyntiprosessia, jossa jokainen vaihe toimii kuin rasvattu - ilman pullonkauloja eri vaiheiden välillä.

Kaikki tekemämme toimenpiteet ovat mitattavissa. Siten markkinointiasi pystytään kehittämään datan pohjalta, ei mutu-tuntumalla. Valitsemme aina juuri sinun tavoitteidesi saavuttamisen kannalta olennaisimmat inbound-markkinoinnin toimenpiteet ja yhdistelemme niitä muihin markkinoinnin keinoihin.

Datan mahdollisimman laaja hyödyntäminen on erittäin tärkeää, kun markkinoinnin halutaan olevan ennustettavaa ja aidosti myyntiä tukevaa. Mittaamisen avulla tehokkaimpiin kanaviin osataan laittaa lisäpanoksia ja heikoiten toimiviin toimenpiteisiin ei haaskata turhaan resursseja.

Paras järjestelmä tavoitteellisen inbound-markkinoinnin tekemiseen on HubSpot. HubSpot on markkinoinnin automaatio- ja ohjausjärjestelmä, jossa yhdistyvät kaikki inbound-markkinoinnissa tarvittavat työkalut aina kattavasta analytiikasta helppokäyttöisiin sisällönhallinta- ja -jakeluominaisuuksiin. HubSpotin avulla koko markkinointiprosessin toimivuutta voidaan seurata yhdestä järjestelmästä.

Liidien generointi inbound-markkinoinnin avulla on 61 % edullisempaa kuin perinteisellä markkinoinnilla.

HubSpot: State of Inbound 2015

Inbound-markkinoinnin aloittaminen ei tarkoita muista markkinointikeinoista luopumista. Paras lopputulos saadaan, kun inbound-markkinoinnin keinoihin yhdistellään muita markkinoinnin keinoja.

Haluatko lisätietoa inbound-markkinoinnista?

Oppaat

inbound-markkinointi-kansi.png

Inbound-markkinointi-opas

Opas kertoo, miksi inbound-markkinointi on tehokkain tapa tehdä markkinointia ja tarjoaa välineitä inbound-markkinoinnin aloittamiseen.

Lataa opas

Asiakastarinat

Translatum-kansi.png

Case Translatum Oy

"Tarvitsimme konkreettisia tarjouspyyntöjä ja PowerMarkkinoinnilla oli hyvin kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten niitä saadaan.”

Lataa tarina

 

Kysyttävää?

Painaako mieltäsi kysymys, johon haluaisit vastauksen? Kaipaatko lisätietoa jostain aiheesta? 

Jätä yhteystietosi ja kysymyksesi niin me autamme.