<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Palvelumme

Autamme B2B-yrityksiä saamaan enemmän liidejä – niiden laadusta tinkimättä.

Rakastamme markkinoinnin mittaamista ja teemme vain niitä asioita, joilla on oikeasti vaikutusta liiketoimintaan. Tutustu työkalupakkimme sisältöön tarkemmin.

 
inbound-markkinointi-bw1

B2B-inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinointi-ideologia, jonka tavoite on muuntaa verkkosivustosi vierailijat liideiksi. Koska pelkästään ostovalmiiden asiakkaiden tavoittelu ei kannata, inbound-markkinointi huomioi kaikki ostoprosessin eri vaiheissa olevat asiakkaat – myös heidät, jotka eivät vielä tiedä tarvitsevansa palveluitasi ja heidät, jotka ovat olleet asiakkainasi jo vuosia.


Me suunnittelemme, teemme ja kehitämme markkinointia kokonaisvaltaisena prosessina, jonka tärkein tavoite on tuottaa myynnille enemmän ja laadukkaampia liidejä. Kaikki tekemämme toimenpiteet ovat mitattavissa, minkä ansiosta hyödynnämme aina vain parhaita inbound-käytänteitä ja yhdistelemme niitä muihin markkinoinnin keinoihin. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi, maksettu mainonta ja some-markkinointi ovat tehokkaita keinoja tuloksekkaaseen B2B-inbound-markkinointiin.

Inbound-markkinoinnin keskeisimmät hyödyt:

 • Inbound-markkinointi tuo yrityksesi pariin juuri niitä, kenellä on tarve palveluillesi.
 • Markkinointisi on täysin mitattavissa oleva prosessi.
 • Inbound-markkinointi ei keskity pelkkään kävijöiden houkuttelemiseen sivustollesi, vaan kasvattaa myös myyntiä.

 

Kasvokuva-Aki
“Olemme tehneet mm. blogeja sekä oppaita ja julkaisseet niitä kohderyhmällemme eri kanavissa. Sitä kautta meille on tullut liidejä.”

- toimitusjohtaja Aki Autere

Lue lisää

Jutellaanko B2B-yritysten inbound-markkinoinnista? Ota yhteyttä!

 
sisalto-markkinointi-bw1

B2B-sisältö­markkinointi

Sisältömarkkinointi on nykyaikaisen, tehokkaan markkinoinnin perusta: kaikki toimenpiteet aina hakukonenäkyvyyden kasvattamisesta liidien hoivaukseen vaativat tuekseen sisältöä. Laadukkaisiin sisältöihin panostaminen kannattaa, sillä niiden avulla houkuttelet sivustollesi oikeita kävijöitä, kasvatat asiantuntijakuvaasi ja palvelet potentiaalisia asiakkaitasi vielä pitkään sisällön julkaisemisen jälkeenkin.

Sisältömarkkinoinnin aloittaminen koetaan kuitenkin usein haastavaksi. Me autamme sinua sisältömarkkinoinnin aloittamisessa ja suunnittelussa sekä haamukirjoitamme tarvittaessa tehokkaat ja koukuttavat markkinointimateriaalit puolestasi. Meillä on vuosien kokemus eri alojen sisällöntuotannosta esimerkiksi blogeihin, oppaisiin, asiakasreferensseihin, verkkosivuille ja someen.

Peräänkuulutamme sisältöjen suunnitelmallisuutta! Siksi sisältömarkkinoinnin tavoitteet asetetaan aina liiketoimintatavoitteidesi pohjalta ja sisältösuunnitelma laaditaan vastaamaan tavoittelemiesi asiakkaiden haasteita ostoprosessin eri vaiheissa. Testaamme erilaisia sisältöjä jatkuvasti ilman ennakkoluuloja, jotta voimme hyödyntää niistä parhaiten toimivat formaatit myynnin tukena.

B2B-sisältömarkkinoinnin keskeisimmät hyödyt:

 • Potentiaaliset asiakkaasi löytävät yrityksesi ja saavat tietoa palveluistasi missä ja milloin haluavat.
 • Myyntisi saa yrityksestäsi ja palveluistasi kiinnostuneita laadukkaita ja lämpöisiä liidejä.
 • Asiakkaasi pystyvät etenemään ostoprosessissaan nopeammin ja itsenäisemmin.

Kasvokuva-Ari

“Sisällöntuotannon prosessi on jouheva ja säästää meidän aikaamme.”

- myyntijohtaja Ari Oksanen

Lue lisää

Jutellaanko B2B-sisältömarkkinoinnista? Ota yhteyttä!

B2B-markkinointistrategia

B2B-markkinointi- ja myynti­strategia

Tuloksellinen B2B-markkinointi alkaa aina strategiasta, joka nojaa organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Hyvä markkinointistrategia kuvaa halutun kohderyhmän, määrittelee tavoitteet ja mittarit sekä antaa rungon tärkeimmille markkinointitoimenpiteille. Myös analyysi lähtötilanteesta on hyvä kirjata mukaan. Huolelliseen strategian suunnitteluun kannattaa panostaa, mutta aina aikaa tai osaamista ei vain löydy riittävästi.

Autamme B2B-asiakkaitamme uudistamaan markkinointiaan ja luomaan toimivan markkinointiprosessin myynnin ja liiketoimintatavoitteiden tueksi. Samoin kuin liiketoimintapäätösten, myös markkinoinnin tulee perustua dataan. Siksi analysoimme ja mittaamme tekemistämme jatkuvasti, jotta pystymme keskittymään oikeisiin asioihin. Sitoudumme saavuttamaan yhdessä määritellyt tavoitteet, ja mikäli tavoitteeseen ei päästä tai et ole tyytyväinen projektiin, palautamme 100% toteutuksen hinnasta.

B2B-markkinointi- ja myyntistrategian keskeisimmät hyödyt:

 • Onnistunut markkinointistrategia tukee aidosti myyntiä sekä lähentää yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välillä.
 • Markkinoinnin suunnitelmallisuus vähentää ad hoc -toimenpiteitä ja järkevöittää kokonaisuutta.
 • Markkinointi-investointien tekeminen on helpompaa liiketoimintatavoitteisiin nojaavan strategian avulla.

Kasvokuva-Panu

“Tämä on selkeästi mitattavissa oleva palvelu.”

-myyntijohtaja Panu Pihl

Lue lisää

Jutellaanko B2B-markkinointistrategiasta? Ota yhteyttä!

Account-Based Marketing auttaa yritystänne kohdistamaan markkinoinnin strategisesti tärkeimpiin asiakkuuksiin

Account-Based Marketing eli ABM

Account-Based Marketing (ABM) on strategista ja monikanavaista markkinointia, jonka avulla pyritään tavoittamaan ennalta määrätyt strategiset asiakkuudet ja niiden päättäjät. ABM:n avulla onkin mahdollista tavoitella myös sellaisia asiakkuuksia, jotka eivät vielä tunnista tarvettaan tai hae aktiivisesti tietoa ongelmansa ratkaisemiseksi. ABM toimii hyvin inbound-markkinoinnin tukena strategisten asiakkuuksien tavoittelussa sekä tilanteissa, joissa haluttu kohderyhmä on kooltaan varsin pieni.

Autamme sinua ABM:n hyödyntämisessä ja suunnittelussa sekä konsultoimme ja koulutamme ABM:n aloittamisen ja myynnin mukaan tuomisen osalta. Tarvittaessa ideoimme ja toteutamme monikanavaisen markkinoinnin toteutuksen. Lisäksi personoimme viestin valitulle kohderyhmälle sekä kohdennamme markkinointiviestinnän tarkasti heille. Myynnin kasvattamisen ohella toinen ABM:n keskeinen tavoite on markkinoinnin ja myynnin vahvempi integraatio, minkä edistämisessä konsultoimme kaikkia asiakkaitamme.

ABM:n keskeisimmät hyödyt:

 • Kohdistat markkinointipanostukset strategisesti tärkeimpiin asiakkuuksiin.
 • Tärkeimmät potentiaaliset asiakkaanne sekä heidän päättäjänsä oppivat tuntemaan yrityksenne.
 • Tehostat myyntiprosessia kaikkein tärkeimpien asiakkuuksien voittamiseksi.
 • Nopeutat myyntiprosessia ja kasvatat keskikaupan kokoa.

Tutustu ABM-palveluihimme tarkemmin täällä.

 

Kavokuva-Samppa

Keskustele ABM:n mahdollisuuksista
asiantuntijan kanssa:

Samuli Kivirinne
Sales Representative
050 303 7607

Hubspot-bw1

Markkinoinnin automaatio: HubSpot

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tehostaa toimivia markkinointiprosesseja automatisoimalla usein toistuvat tehtävät sekä helpottaa viestinnän kohdentamista. Parhaimmillaan markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuo myynnin ja markkinoinnin lähemmäs toisiaan, kun esimerkiksi myyjien palaute liidien laadusta helpottaa markkinoinnin kehitystä ja viestinnän kohdentamista. Toimivan palauteprosessin ansiosta yksikään liidi ei jää vaille huomiota, vaan saa jatkossakin viestejä, jotka ohjaavat ostopolulla eteenpäin.

Olemme Suomen ensimmäinen ja kokenein HubSpot-kumppani. Markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttöönottoja olemme tehneet onnistuneesti jo vuodesta 2011, joten tunnemme järjestelmän läpikotaisin ja hyödynnämme sen kehittyviä ominaisuuksia jatkuvasti. Saat meiltä kaikki markkinoinnin automatisointiin liittyvät palvelut: koulutamme HubSpot-käyttäjät, integroimme HubSpotin olemassa oleviin järjestelmiin ja luomme tehokkaat liidienhoivausketjut ja -prosessit.

Markkinoinnin automaation keskeisimmät hyödyt:

 • Yhteistyö markkinoinnin ja myynnin välillä paranee
 • Myynnin työ tehostuu, kun liidien hallinta järkevöityy laadukkaamman asiakastiedon myötä
 • Markkinoinnista tulee täysin mitattavaa ja viestinnästä kohdennetumpaa, eli tehokkaampaa
Markkinoinnin automatisointi

Lue lisää markkinoinnin automaation mahdollisuuksista!

 

Lue lisää

Jutellaanko markkinoinnin automaatiosta tai HubSpotista? Ota yhteyttä!

 
maksettu-mainonta-bw1

Maksettu mainonta ja some-markkinointi

Markkinoinnin maksetut kanavat auttavat sisältöjäsi leviämään ja saavuttamaan tavoittelemasi kohderyhmän. Niiden avulla uudet potentiaaliset asiakkaat löytävät tuotteidesi ja palvelujesi pariin kasvattaen kävijä- ja liidimäärää tehokkaasti. Oikein valitut ja hyödynnetyt maksetut kanavat tukevat siis niin inbound- kuin Account Based -markkinointia sekä kasvattavat organisaatiosi tunnettuutta.

Hyödynnämme laajaa toimialatuntemustamme ja kehitämme Google Adwords, Facebook- ja LinkedIn-mainontaa tavoitteena generoida laadukkaita liidejä. Me emme tee mainontaa vain mainonnan ilosta tai luo asiakkaillemme some-tilejä vain koska “somessa pitää olla läsnä”. Valitsemme tärkeimmät some-kanavat aina asiakkaamme kohderyhmän mukaan ja siksi saamme niiden avulla erinomaisia tuloksia aikaiseksi. Meille olennaisinta on mitata mainonnan tuloksia ja keskittää panokset niihin kaikista toimivimpiin kanaviin.

Maksetun mainonnan ja some-kanavien keskeisimmät hyödyt:

 • Maksetut kanavat auttavat sisältöjäsi leviämään ja saavuttamaan tavoittelemasi kohderyhmän.
 • Sivustosi kävijä- ja liidimäärä kasvaa uusien kanavien myötä
 • Yhdessä laadukkaan sisällön ja tehokkaan kohdentamisen kanssa maksetut kanavat ja some-markkinointi parantavat liidien laatua
Kasvokuva-Samppa

Keskustele maksetun mainonnan hyödyntämisestä
asiantuntijan kanssa:

Samuli Kivirinne
Sales Representative
050 303 7607

Jutellaanko B2B-yritysten some-markkinoinnista? Ota yhteyttä!

 
liidin-generointi-bw1

B2B-liidien generointi

Markkinoinnin tehtävä on tukea myyntiä ja siten koko liiketoimintaa. Tekeminen ei saa olla päätöntä puuhastelua, vaan suunnitelmallista ja tuloshakuista. Vain siten myynnille saadaan lämpimiä, jopa ostovalmiita liidejä. Yrityksen verkkosivuilla on tärkeä rooli liidin generoinnissa: sivuston tulee palvella jokaisen eri ostovaiheen haasteita ja tarjota niihin apua.

Meidän tehtävämme on auttaa B2B-yrityksiä saamaan enemmän liidejä – niiden laadusta tinkimättä. Suunnittelemme ja toteutamme liidikampanjoita laadukkaan ja juuri kohdeyleisölle tehdyn sisällön avulla. Myös verkkosivuja lähestymme myynnin näkökulmasta ja autamme niiden myynnillistämisessä. Toisin sanoen tavoitteenamme on ohjata sivuilla vieraileva potentiaalinen asiakas kohti konversiota, eli yhteystietojensa jättämistä, jolloin häneen voidaan olla yhteydessä ja auttaa tarvittaessa lisää.

Autoimme asiakastamme Alfamea liidien generoinnissa: 

 
Janne Tirkkonen Alfame

Liidimäärä on hyvällä tasolla ja liidejä tulee säännöllisesti, mikä on meille pääasia.


- toimitusjohtaja Janne Tirkkonen

Lue lisää

Jutellaanko B2B-liidien generoinnista? Ota yhteyttä!

 
liidin laadun parantaminen

B2B-liidien laadun parantaminen

Tasaisesti rullaava markkinointiprosessi ja alati kasvava liidimäärä ovat ensimmäinen erävoitto, minkä jälkeen on aika keskittyä liidien laatuun. Saako myyntitiimi käsiteltäväkseen ostokykyisiä päätöksentekijöitä, eli tavoittaako markkinointinne oikeita henkilöitä? Entä resonoivatko sisällöt kohderyhmässänne?

Liidien laadun parantaminen alkaa avoimesta ja jatkuvasta vuoropuhelusta myynnin kanssa: kun myynti käy liidejä läpi, tulee palautteen niiden laadusta tulla markkinoinnille asti. Vasta sen perusteella voidaan tehdä toimenpiteitä laadun kasvattamiseksi.

Parannamme liidien laatua muun muassa tarkemman seurannan ja kohdentamisen avulla. Lisäksi pidämme huolen, että asiakkailtamme löytyy laadukkaita ja kiinnostavia sisältöjä ostoprosessin jokaiseen vaiheeseen. Autamme myös liidimääritelmien asettamisessa ja liidien pisteytyksessä, joiden avulla liidien laadun seuranta on helppoa ja yksiselitteistä.

Autoimme asiakastamme Pengonia liidien laadun parantamisessa: 

 
Kasvokuva-Aki

Olemme saaneet enemmän kontakteja ja enemmän hyviä liidejä kuin alunperin osasimme toivoa.

- toimitusjohtaja Aki Autere

Lue lisää

Jutellaanko B2B-liidien laadun parantamisesta? Ota yhteyttä!

konsultointi-bw1

B2B-markkinoinnin koulutus ja konsultointi

B2B-markkinointikenttä elää ja kehittyy jatkuvasti, jolloin uusien tuulien perässä pysyminen ottaa oman aikansa. Pidämme asiakkaamme tuoreimman markkinointitietouden äärellä aina, mutta koulutamme ja konsultoimme mielellämme myös sinua!

Perehdymme liiketoimintaanne ennakkoon, jotta pystymme räätälöimään koulutuskokonaisuuden juuri teidän tilanteeseenne sopivaksi.

Koulutamme ja konsultoimme muun muassa näistä aiheista:

 • laadukkaiden liidien generointi B2B-sisältömarkkinoinnilla
 • markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen
 • liidien hoivauksen suunnittelu
 • markkinointimittariston luominen johtoryhmälle
 • ennustettavan ja mitattavan markkinointiprosessin luominen
 • HubSpot-koulutukset: ominaisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen
 • markkinoinnin automaation käyttöönotto ja valinta

Jutellaanko B2B-markkinoinnin koulutustarpeista? Ota yhteyttä!

 
markkinointitiimi-bw1

Ulkoistettu markkinointi­tiimi

Tuloksellinen markkinointi edellyttää liiketoimintalähtöisiä tavoitteita ja prosessinomaista toimintasuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi pureudumme syvälle yrityksenne liiketoimintaan ja asetamme markkinoinnin tavoitteet aina liiketoimintatavoitteisiin peilaten. Olemme keskittyneet B2B-yritysten inbound-markkinointiin ja kasvatamme asiakkaidemme liiketoimintaa vahvan asiantuntijatiimin voimin.

Hoidamme markkinointinne suunnittelusta toteutukseen tai vain sovituilta osin, mutta yhteistyöhön sitoudumme aina 100-prosenttisesti. Saatte asiantuntijatiimimme osaamisen käyttöönne, jolloin markkinointimaailman tuoreimmat tuulahdukset ja viimeisimmät muutokset eivät mene yritykseltänne ohi. Olemme kuin yrityksenne oma, mutta ulkoistettu markkinointitiimi!

Ulkoistetun markkinointitiimin keskeisimmät hyödyt:

 • Toimialanne ulkopuoliset, tuoreet silmät tuovat markkinointistrategiaan uusia ideoita ja valmiuden toteuttaa niitä suunnitelmallisesti ja prosessinomaisesti.
 • Laaja-alainen markkinointikokemus auttaa liidien generoinnissa ja sisältömarkkinoinnin kehittämisessä.

 

Kasvokuva-Aki

PowerMarkkinoinnilla on syvä ymmärrys toimintatavoistamme ja siitä, mitä me teemme. Heistä on tullut markkinointi- ja myyntiprosessimme avainhenkilöitä.”

- toimitusjohtaja Aki Autere

Lue lisää

Jutellaanko ulkoistetun markkinointitiimin hyödyntämisestä? Ota yhteyttä!

 

Mutta nyt, jutellaanko välillä sinusta?

Mikä Power­Markkinointi?

PowerMarkkinointi Oy on tulosvastuulliseen B2B-markkinointiin erikoistunut asiantuntijatoimisto. Meidän tehtävämme on saada markkinointi tukemaan liiketoimintaasi ja generoimaan liidejä inbound-markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin ja markkinoinnin automaation keinoin. Nykyisellä toimintamallilla PowerMarkkinointi Oy on toiminut vuodesta 2011.

Meillä on tyytyväisiä asiakkaita ympäri Suomen pienistä yrityksistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin. Missiomme on saada markkinointi tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa oikeasti ja mitattavasti. Siinä me olemme hyviä.

 

Keskustele asiantuntijan kanssa

@pwrmarkkinointi somessa