<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PowerMarkkinoinnin arvot

Meille on tärkeää, että jokainen PowerMarkkinoinnin työntekijä voi allekirjoittaa arvomme. Siksi olemme määritelleet ne yhdessä.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat kuusi arvoa:

1. Tuloksellisuus

Olemme olemassa, jotta markkinointi saadaan tukemaan liiketoimintaa oikeasti ja mitattavasti. Tämä tarkoittaa meille aina liiketoimintalähtöisyyttä ja sitä, että teemme vain ja ainoastaan asioita, joilla on merkitystä.

2. Vapaus ja vastuu

Meillä jokainen työntekijä saa vastuuta ja vapautta sopivassa suhteessa - jokaiseen luotetaan, mutta jokaisen myös odotetaan kantavan hänelle annetut vastuut. Vastuu tarkoittaa meillä vastuuta asiakkaasta, tiimistä sekä itsestä. Vapaus taas vapautta suunnitella oman työn organisointia sekä oman osaamisen kehittämistä. Meillä ei esimerkiksi ole määriteltyjä työaikoja, mutta jokainen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että työtehtävät tulee hoidettua laadukkaasti ja ajallaan.

3. Joustavuus

Joustavuus tarkoittaa joustamista asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaan. Toimimalla joustavasti, pystymme myös reagoimaan nopeasti asiakkailta tulleisiin pyyntöihin. Toisaalta joustavuus mahdollistaa myös työskentelyn vaikka maapallon toiselta puolelta käsin. 

4. JFDI, please

JFDI eli Just F***ing Do It, please. Tulokset syntyvät teoista, eivät suunnittelusta tai käsien heiluttelusta. Meille on tärkeää saada asioita aikaiseksi. Näin luomme arvoa toisillemme sekä asiakkaillemme.

5. Rennosti, mutta tosissaan

Päivittäinen huumori on meille elinehto, vaikka suhtaudummekin erittäin tosissamme asiakkaidemme tuloksiin. "Ihmiseltä ihmiselle" kuvaa hyvin toimintaperiaatteitamme - emme esimerkiksi piiloudu markkinoinnin saralla hyvin tyypillisen jargonin taakse, vaan puhumme asioista niiden oikeilla nimillä. Olemme myös hyvin läheisissä väleissä asiakkaidemme kanssa ja meille on oikeasti tärkeää tietää myös se, mitä asiakkaillemme kuuluu. Lisäksi arvostamme jokaista juuri sellaisena kuin hän on - oma persoona saa ja pitää näkyä!

6. Cojones

Cojones tarkoittaa meille lähtökohtaisesti rohkeutta ja uskallusta. Uskallemme ehdottaa rohkeitakin ideoita ja lähdemme näitä myös helposti testaamaan. Cojones tarkoittaa meille myös uskallusta olla eri mieltä niin asiakkaan kuin vaikkapa työkaverin kanssa. Meidän tehtävänämme on myös johtaa ja haastaa asiakkaitamme kohti parempia tuloksia!