<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1268201939863114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tarjouspyyntö
Varaa sparrailu
Mistä haluat tietää lisää?
Palvelut
Referenssit
Meistä
Koulutukset
Materiaalit
Blogi
Ota yhteyttä
  balloons.jpg

  Rekrytointirekisteri

  PowerMarkkinointi Oy:n rekrytointirekisteri

  Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10§, §24, 26§ ja 29§).

  Laadittu: 21.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä PowerMarkkinointi Oy, Kalevankatu 4, 2. krs, 40100 Jyväskylä, +358 50 581 8770
  2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö Jani Hovila
  Powermarkkinointi Oy
  Kalevankatu 4, 2. krs
  40100 Jyväskylä
  jani.hovila@powermarkkinointi.com
  +358 50 581 8770
  3. Rekisterin nimi PowerMarkkinointi Oy:n rekrytointirekisteri
  4. Rekisterin käyttötarkoitus

  Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää PowerMarkkinointi Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia. Hakija voi osoittaa hakemuksensa haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen.

  Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään rekisterissä kuuden (6) kuukauden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville.

  5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:
  • Hakijan perustiedot (etu- ja sukunimi ja syntymäaika)
  • Yhteystiedot (osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Hakijan valokuva
  • Hakijan koulutustiedot
  • Hakijan työkokemusta koskevat tiedot
  • Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia koskevat tiedot
  • Hakijan vapaamuotoisesti antamat tiedot
  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tiedot kerätään ensisijaisesti työnhakijalta itseltään. Mikäli tietoja kerätään muualta kuin työnhakijalta, hankitaan työnhakijalta suostumus.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät PowerMarkkinoinnin rekrytoinnista vastaavat työntekijät, eikä tietoja luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

  Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n 8 kohdassa mainittuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Yrityksen sisällä on työtehtävien perusteella määritelty, minkälaisten henkilötietojen käsittelyyn kullakin työntekijällä on oikeus. Lisäksi työntekijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

   9. Tarkastus- ja korjausoikeus

  Henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Hakemuksia voidaan myös poistaa ja muuttaa työnhakijan pyynnöstä. Tarkastuspyyntö sekä poistamis- ja muutospyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa.

   

  Rekisteriasioissa ota yhteyttä:

  Jani Hovila
  050 581 8770
  jani.hovila(at)powermarkkinointi.com